Sökning: "community center"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden community center.

 1. 1. Hus för folket i Stora Vika

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Claesson; [2023]
  Nyckelord :Nynäshamn; Stora Vika; Folkets hus; betong.;

  Sammanfattning : Stora Vika är ett litet samhälle i Nynäshamns kommun som en gång var en aktiv plats med mataffär och bibliotek mm. Idag har flera av dessa funktioner lagts ner men det finns fortfarande ett stort medborgarengagemang på platsen. LÄS MER

 2. 2. Varför har någon ställt en soffa här? : Hur hållbar avfallshantering kan främjas i mångfaldsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Persson; [2023]
  Nyckelord :Bulky waste; waste management; behavioral cost; diversity; behavioral theory; Grovavfall; avfallshantering; beteendekostnad; mångfald; beteendeteori;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna har problem med att hyresgäster lämnar grovavfall i förrådsutrymmen, korridorer och andra allmänna utrymmen. Fastighetsägare ansvarar för att hyresgästerna har möjlighet att sortera ut det avfallsom kommunen ställer krav på, medan hyresgästerna kan hänvisas till återvinningscentralen för att lämna sitt grovavfall. LÄS MER

 3. 3. Samhällets nytta av platsattraktivitet : Behovet av en ökad attraktivitet för Husum

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Hanna Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Rebranding; Platsattraktivitet; Platsmarknadsföring; Krympande befolkning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the possibilities of increasing the location attractiveness of a locality in order to achieve a positive population increase. Husum is a locality with a negative population development, this study will investigate which actions are suitable to apply in Husum with the aim of creating an attractive society. LÄS MER

 4. 4. The German Imigrants in New Knoxville, Ohio

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Birgitta Sundell-Rånby; [2023]
  Nyckelord :Agriculture; German immigration; habitus; historic archaeology; landscape archaeology; Agrikultur; tyska immigranter; habitus; historisk arkeologi; landskaps arkeologi;

  Sammanfattning : America is a nation of immigrants and all immigrants brought culture with them. There is not one American culture. Many Ohioans are descended from German ancestors, their German heritage is still present in the cultural and social landscapes. German immigrants came to America in search of farmland and independence. LÄS MER

 5. 5. Design of a Sustainable Energy System for a Community Center in rural Mozambique : A Minor Field Study in Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emilia Säll Magnusson; Melchior Hahn; [2023]
  Nyckelord :Sustainable energy system; Solar PV system; off-grid; Community center; Rural Mozambique; Minor Field Study; Project Vita; Hållbart energisystem; Solcellssystem; off-grid; kultur- och fritidscentrum; Mozambiques landsbygd; Minor Field Study; Project Vita;

  Sammanfattning : Access to energy is an important part in the development of most countries and societies, linked to both social and economic growth. Nevertheless, 70% of the population in sub-Saharan Africa does not have access to electricity, which brings consequences to several of these areas. LÄS MER