Sökning: "community theater"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden community theater.

 1. 1. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; educational drama; reflection; social interaction; social work; communityteater; etik; pedagogiskt drama; reflektion; social interaktion; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 3. 3. "Mycket snack och lite verkstad" : En kvalitativ studie om delaktighet för brukarrepresentanter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Theres Boquist; Mariah Lindefur; [2015]
  Nyckelord :Participation; symbolic interactionism; user influence; future workshop; social interaction; Delaktighet; symbolisk interaktionism; brukarinflytande; framtidsverkstad; social interaktion;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar delaktighet för brukarrepresentanter från olika sociala företag. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur delaktighet kan påverkas genom social interaktion mellan blivande socionomer och representanter från sociala företag. LÄS MER

 4. 4. Nu läser vi-men hur? : En intervjustudie om hur förskollärare motiverar barn i åldern tre-fem år till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Marina Kölborg; [2015]
  Nyckelord :Digital resources; Language development; motivation; Reading aloud; Digitala resurser; Högläsning; Motivation; Litteracitet; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare motiverar barn i åldersgrupp tre-fem år till läsning i förskolan. Många forskare anser att det är viktigt med högläsning för språkutvecklingen och för att motivera barn till fortsatt självständig läsning, det bidrar även till att barnens fantasi utvecklas (Björklund, 2008; Ivarsson, 2008, s. LÄS MER

 5. 5. -"Varsågod publiken". : Community Theatre- en möjlig väg för tonårstjejer att ta plats i samhällsdebatten?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ylva Schönfeldt; [2014]
  Nyckelord :Amateur theatre; community theatre; phenomenological perspective and power structure.;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative study based on a phenomenological perspective. The purpose of the study has been to examine how the artistic work with a Community Theatre can visualize the beliefs held by young girls in Skellefteå today regarding the power structures that exist in their lives and how they affect them. LÄS MER