Sökning: "compability"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet compability.

 1. 1. Om rätten till domstolsprövning : Överklagandeförbuds förenlighet med Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Carlsson-Frost; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The possibility of judicial proceedings of administrative decisions are considered to be an important guarantee of legal certainty for individuals. Judicial proceedings are considered so important that the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has provided for a right to judicial proceedings for civil rights and for criminal charges. LÄS MER

 2. 2. Skyddas AI-genererade verk? - En analys av datorgenererade verks förenlighet med upphovsrättens utveckling, syften och skyddsomfång.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Larsson; [2019]
  Nyckelord :Copyright; AI; Artificiell intelligens; upphovsrätt; copyright;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SQL eller NoSQL : En utvärderingsmodell av relationella databassystem och icke-relationella databaslösningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Sundin; [2017]
  Nyckelord :NoSQL; SQL; Utvärdering; Relationell; Icke-relationell; Faktor; Faktorer;

  Sammanfattning : Today’s digitalization and growing number of web-based applications increase the performative demands put on relational databases. Traditionally, relational databases have been an infallible solution to any data storage requirement, but with greater amounts of data needing to be stored – this is no longer the case. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av ritplattestyrd penselsimulation för GIMP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :David Ramnerö; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project was intended to produce a brush simulation plugin to the image processing program GIMP which would use a 6DOF drawing tablet for user input.Too ambitious goals coupled with compability issues between the resources used resulted in that no meaningful software was produced. LÄS MER

 5. 5. Readability algorithms compability on multiple languages

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Robin Tillman; Ludvig Hagberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to test the compatibility of readability algorithms when using text written in dierent languages as parameters, the languages used is Swedish and English. A readability algorithm aims to approximate the readability of a text. LÄS MER