Sökning: "company town"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden company town.

 1. 1. En ekonomisk studie angåendefrakter samt ekonomisk tillväxt vid Billeruds Bruk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jakob Freiholtz; [2022]
  Nyckelord :Billeruds bruk; transport; ekonomisk tillväxt;

  Sammanfattning : Det här är en historieekonomiskt studie som mäter frakt via olika transportmedel till/frånBilleruds bruk i Säffle 1895 – 1908 samt mellan 1920 – 1921 samt för år 1923. Det finns tvåstora vägar till Säffle under tiden, järnväg och vattenväg. LÄS MER

 2. 2. Konsuln, arbetaren, och järnverket : En demografihistorisk undersökning över de första Sandviksarbetarna och deras bakgrund under 1863-1870.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Åslund; [2022]
  Nyckelord :Sandviken; Sandvik AB; 1860s; 1870s; Historiographic survey; Demographics; Workers; Ironworks; Swedish steel industry; Sandvikens Ironworks; Högbo Steel and Ironworks; Sandviks Ironworks Company; Sandviken; Sandvik AB; 1860-tal; 1870-tal; Demografihistoria; Demografi; Arbetare; Järnarbetare; Stålindustri; Sveriges stålindustri; Gästrikland; Järnarbetare; Sandvikens Bruk; Högbo Bruk; Högbo Stål och Jernverks AB;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to conduct a survey of the earliest workers at the Sandviken ironworks in Gävleborgs county, Sweden, during the period of 1863-1870 in order to determine their places of birth or origin. The study is primarily based around four books and one article which describe historiographic terms and methods, two books covering the processes behind industrialization and urbanization in the 19th century by historian Lars Nilsson and Welsh historian John Elliot. LÄS MER

 3. 3. Hållbar ombyggnation från kontor till bostäder : Ett ombyggnadsförslag för ett kommunhus från 1950-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Moa Marklund; [2021]
  Nyckelord :ombyggnation; hållbarhet; bostadsförslag;

  Sammanfattning : Bristen på bostäder är ett faktum i Sverige, så även i Skellefteå kommun. För att råda bot på detta är ett bra alternativ att anpassa befintliga byggnader för återbruk. Boverket har fått uppdraget av regeringen att undersöka hur möjligheterna ser ut för att bygga om lokaler till bostäder. LÄS MER

 4. 4. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 5. 5. Study of optimization of two projects in "Million Program" areas : - a sustainable point of view in a suburb to a big city and a suburb to a small town

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isac Mihlté; Jonatan Leander; [2021]
  Nyckelord :substaiability; Million program; renovation; economic; social; ecological; hållbarhet; miljonprogram; renovering; socialt; ekologiskt; ekonomiskt;

  Sammanfattning : The renovation and maintenance projects in the “Million program” areas are currently ongoing in many parts of the country. As the stocks in many descriptions have similar conditions with regard to urban structure, construction technology and socio-economic situation, there is great potential for comparison. LÄS MER