Sökning: "comparable method"

Visar resultat 11 - 15 av 176 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 11. Jämförelse i brotthållfastheten av litiumdisilikat och zirkonia förstärkt litiumsilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sandra Stewén; [2018]
  Nyckelord :tandteknik;

  Sammanfattning : IPS e.max® CAD (Ivoclar Vivadent) är en glaskeram med 70 % litiumdisilikat-kristallkorn i en glasfas. Glaskeramen har funnits på marknaden under en längre tid och har en dokumenterad lyckandefrekvens. En ny typ av glaskeram har kommit ut på den dentala marknaden, zirkoniaförstärkt litiumsilikat(ZLS). LÄS MER

 2. 12. Opinion analysis of microblogs for stock market prediction

  Master-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Carl Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Sentiment analysis; Stock market prediction;

  Sammanfattning : This degree project investigates if a company’s stock price development can be predicted using the general opinion expressed in tweets about the company. The project starts off with the model from a previous project and then tries to improve the results using state-of-the-art neural network sentiment analysis and more tweet data. LÄS MER

 3. 13. Broadening the Reading Experience on Mobile Devices using Tilt-based Input : An Explorative Design Study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Tilt-based Interactions; Smartphones; Explorative; Reading Behaviour; Design Research; HCI;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative study aimed at the possibility of integrating tilt-based input to improve the reading experience on smartphones. Previous works from the early 2000s have been skeptical towards tilt-based navigation, deeming it unruly and imprecise. LÄS MER

 4. 14. Fibersläpp från polyester i tvätt : Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emily Söderberg; Kristoffer Sundin; [2018]
  Nyckelord :Polyester; Microplastic; Laundry; Shedding; Synthetic fibers; Polyester; Mikroplast; Tvätt; Shedding; Syntetfibrer;

  Sammanfattning : Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. LÄS MER

 5. 15. Hållbarhetsredovisning : Reglerad men ändå oreglerad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Henriksson; Anton Sand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; GRI; comparability; change; differences; similarities; Annual Accounts Act; Hållbarhetsredovisning; GRI; jämförbarhet; förändring; olikheter; likheter; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisningar har vuxit fram under åren och det har nu blivit lagstadgad för företag som uppfyller gränsvärdarna enligt 6. Kap 10§ i årsredovisningslag (1995: 1554) att redovisa hållbarhetsinformation. Jämförbarhet och öppenhet är anledningen för denna lagändring. LÄS MER