Sökning: "comparative law"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade orden comparative law.

 1. 1. The EU Memory Framework and Memory Politics of the Baltic States: from Transitional to Transnational Memory Memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Artem Spirin; [2019]
  Nyckelord :European Union; EU; Baltic states; Europeanization; politics of memory; memory framework; European Studies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The research investigates the role of the European Union in establishing a common European historical memory. It assumes the comparative dimension by taking the case of politics of memory in the Baltic states. LÄS MER

 2. 2. Are the Swedish police racially biased? A study about potential racial profiling by Swedish Police Authority

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Behnam Nofar; [2019]
  Nyckelord :Racial profiling; Sweden; US; Swedish Police Authority; Roma register; Kalla Fakta; internal immigration control; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Racial profiling is something that has been occurring in different contexts and countries for decades. When discussing the topic, it usually refers to the police authority conducting direct or indirect racial profiling of individuals who seem suspicious or that have foreign appearance compared to the native population. LÄS MER

 3. 3. Utan fast punkt i tillvaron-En diskursanalys av hemlöshet utifrån statliga offentliga utredningar från två olika tidsperioder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Högberg; Tommy Melchert; [2019]
  Nyckelord :Homelesness; power; discourse; Hemlöshet; makt; diskurs;

  Sammanfattning : In this study we have done a comparative discourse analysis about homelessness. We have studied how the discourse about homelessness have been constructed among national institutions. In order to succeed, we have examined two documents from the national public investigations (SOU). LÄS MER

 4. 4. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Rosberg; [2019]
  Nyckelord :The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. LÄS MER

 5. 5. You can’t use confusion to dilute a famous brand : A comparative study of the approaches of the EU and South Africato dilution

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kabelo Mutubi; [2019]
  Nyckelord :Trademark law; European Union Trademark law; Dilution; Comparative law; freedom of expressions; South Africa; Varumärkesrätt; Europeiska unionen Varumärkesrätt; Utspädning; Jämförande lag; yttrandefrihet; Sydafrika;

  Sammanfattning : The primary objective of the study as contained in this thesis is the discussion of the approaches to dilution taken by the legal systems of the European Union and South Africa. Although a comparative methodology is employed the discussion grounds the separate development of the anti-dilution provisions in both systems first before discussing comparisons and diverging approaches (should they exist). LÄS MER