Sökning: "comparative law"

Visar resultat 1 - 5 av 755 uppsatser innehållade orden comparative law.

 1. 1. Ändrade förhållanden i internationella avtal - Om force majeure, hardship och möjligheterna att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER

 3. 3. Det sovjetiska arvet: Ryska federationens strävan efter en bipolär världsordning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Ridström; Nils Bris Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Structural realism; Putinism; Revisionism Russia; Boris Yeltsin; Vladimir Putin; Comparative case study; Russian foreign policy; Armed conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The following comparative case study examines Russian foreign policy since the creation of the Russian Federation. The study aims to explain if and to what extent the Russian interference in armed conflicts have changed during Vladimir Putin's administration compared to Boris Yeltsin's. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Populism on Liberal Democracy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Lindström; [2021]
  Nyckelord :Venezuela; Poland; Populism; Liberal Democracy; De-democratization; Chávez; Law and Justice.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recently there has been a rise of populism within Venezuela and Poland. Simultaneously, both countries have seen a de-democratization as a result of legal and political changes carried out by their governments. LÄS MER

 5. 5. Arabiska Våren i Maghreb Regionen: En komparativ demokratiseringsstudie av Tunisien och Libyen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; [2021]
  Nyckelord :Arab Spring; Tunisia; Libya; MENA; North Africa; Democratization theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the main factors behind why the transition to democracy during the Arab Spring succeeded in Tunisia whilst it failed in Libya. Tunisia is often referred to as the birthplace of the Arab Spring and later inspired regional neighbours to demand democratic reforms. LÄS MER