Sökning: "comparison of usability"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden comparison of usability.

 1. 1. Kvalitet på övergångsställen i olika socioekonomiska områden – finns det några samband?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Liam Talaleni; Ahmad El Khalayli; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Trafiksäkerhet; Övergångsställen; Funktionsnedsättning; Ojämlikhet; Helsingborg stad; Kvalitetsbedömning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att bedöma kvaliteten på övergångsställen i olika stadsdelar av Helsingborg, baserat på riktlinjerna och föreskrifterna i VGU, HIN och ALM. Fem stadsdelar i Helsingborg - Råå, Planteringen, Söder, Centrum och Tågaborg - valdes ut för att representera en bred socioekonomisk och kulturell bakgrund. LÄS MER

 2. 2. A comparison through heuristic evaluation of two MOOC platforms:Coursera and Udemy

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sada Siva Kumar Boya; Harshitha Gundala; [2022]
  Nyckelord :Heuristic principles; Massive open online courses MOOCs ; Survey evaluation; Usability; User experience.;

  Sammanfattning : In recent years thousands of people worldwide have been using Massive open on- line courses (MOOCs) for various reasons, including career development and change, continuing education, lifelong learning, and training. MOOCs are free online courses that anyone can enroll in and are an affordable and flexible way to learn new skills, develop professionally, and provide quality educational experience across the globe. LÄS MER

 3. 3. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER

 4. 4. E-handelsplattform med efterlevnad av GDPR som utgångspunkt : Utveckling av en labbportal med pseudonymisering och kryptering-tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Kenny Tran; [2022]
  Nyckelord :Data encryption; Pseudonymity; E-commerce; GDPR; Datakryptering; Pseudonymitet; E-handel; GDPR;

  Sammanfattning : Företaget Provsvaret vill utveckla en labbportal avsedd för företagskunder. Företaget kommer att arbeta med ett externt labb för att starta självtest som en tjänst. Detta innebär att regler och begränsningar måste beaktas vid behandling av personuppgifter. Under 2018 trädde GDPR i kraft för att stärka skyddet kring datasekretess. LÄS MER

 5. 5. A Comparison of the Performance of an Android Application Developed in Native and Cross-Platform : Using the Native Android SDK and Flutter

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Henry Andersson; [2022]
  Nyckelord :android; flutter; performance; cross-platform;

  Sammanfattning : Background: Mobile applications can be developed using cross-platform frameworks. The advantage of using these frameworks is that it is possible to reach more platforms with an application while not having to code again. LÄS MER