Sökning: "competence based self-esteem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden competence based self-esteem.

 1. 1. ”Alltså de är snälla, men inte för snälla” Om ADHD i skolan – två elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Plantin Ewe; [2018]
  Nyckelord :ADHD; phenomenology; relational competence; school; students’ experience;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide knowledge about how students with an ADHD diagnosis can experience their everyday life in school. The study is based on the assumption that teachers’ ability of developing professional pedagogical relationships are critical for how students experience themselves and their social- and pedagogical ability. LÄS MER

 2. 2. Internet-based Media Use and Nv-tong-zhi Empowerment in Taipei : An exploratory study based on interviews with 9 nv-tong-zhi individuals

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Cheng Gong; [2015]
  Nyckelord :the Internet; ICTs; empowerment; lesbian; nv-tong-zhi; Taipei;

  Sammanfattning : Media impact on LGBT people’s empowerment is not a new topic to media and communication studies, however, the extent to which lesbians’ use of internet-based media have contribute to their empowerment in a non-western context remains under-researched. This research attempts to respond to the question with an exploration of the relation between nv-tong-zhi’s use of internet-based media and their empowerment by the lens of their own lived experiences in Taipei. LÄS MER

 3. 3. The effects of mindfulness and self-esteem on adolescents´ perceived stress and symptoms of burnout

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

  Författare :Lena Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Mindfulness; self-esteem; adolescents; stress and burnout;

  Sammanfattning : Perceived stress and stress-related illness as symptoms of burnout have increased in adolescents. The aim of the present study was to investigate if mindfulness, global- and competence-based self-esteem are potential predictors for perceived stress and symptoms of burnout in adolescents. 143 upper secondary students participated in the study. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har sportighet? : Yngre elever resonerar kring betydelsen av fysisk aktivitet och fysisk självkänsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Jacobsson; [2011]
  Nyckelord :Children; Physical activity; Physical competence; Self perceived; Self reported; Physical self esteem; Physical education; Sedentary behaviour; Fysisk självkänsla; yngre elever; Barn; Fysisk aktivitet; Fysisk självkänsla; Upplevelse; Inaktivitet; Signifikanta andra; Symbolisk interaktionism; Socialisation; Förväntningar; Intervjuer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarMin avsikt med studien var att undersöka yngre elevers (8-10 år) attityder och upplevelser av fysisk aktivitet, samt vilken roll barnen tilldelar fysisk förmåga och upplevd fysisk självkänsla vid spel och lekar tillsammans med andra barn.MetodUrvalet bestod av 12 elever, 8-10 år med vilka en semistrukturerad intervju genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness-based stress reduction: Does mindfulness training affect competence based self-esteem and burnout?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetPsykologiska institutionen

  Författare :Suvi Rajamäki; [2011]
  Nyckelord :mindfulness; competence-based self-esteem; burnout; basic self-esteem; MBSR;

  Sammanfattning : Competence based self-esteem (CBSE) refers to a disposition where an individual strives for self-worth by achievements to compensate a low basic self-esteem (BSE). This kind of self-attitude is linked to burnout. LÄS MER