Sökning: "competence framework"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade orden competence framework.

 1. 1. Digitala kompetenser hos lärare - En studie om flera samhällsorienterade pedagogers digitala kompetenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Rodell; [2022-01-18]
  Nyckelord :SO; digitala verktyg; digital kompetens; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly more digital, which has created a need for teachers to teach students how to use digital tools along with the traditional skills. According to the TPACK theory, teachers should be equipped with equal parts pedagogical, subject and digital competence (2013). LÄS MER

 2. 2. Hybrid Team Leadership - An exploratory study on leadership competencies and team performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Malvela; Alexander Ström; [2022]
  Nyckelord :Hybrid team; Virtual team; Face-to-face team; Hybrid leadership; Leadership competencies; Team performance;

  Sammanfattning : RESEARCH AIM The aim of this study is to provide a deeper understanding in how leadership competencies are perceived to be important for hybrid team members team performance in both, a virtual and face-to-face setting. This, to investigate how different leadership competencies could be used by a hybrid team leader to manage the hybrid teams performance. LÄS MER

 3. 3. Technology Integration and Its Challenges in Swedish Primary Schools

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tirhas Belay Mengistu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Integrating technology into schools is a complex issue. Educators do not just use a single technology in their classroom, but they plan and design their instructional activities so that the use of one technology can be combined with other instructional activities relevant to the topic at hand. LÄS MER

 4. 4. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER