Sökning: "competence profile"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden competence profile.

 1. 1. En utvecklad laboratorieverksamhet : Väg från kostnadsbesparande analyslabb till utvecklingsskapande kunskapscenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Helena Wänlund; [2019]
  Nyckelord :competence profile; identity; knowledge; mission; process; targets; total quality management; vision; identitet; kunskap; kompetensprofil; mission; mål; offensiv kvalitetsutveckling; processer; vision;

  Sammanfattning : För att klara planetens utmaningar är cirkulär ekonomi ett förhållningsätt som med ett kretsloppstänk som minskar behovet av att ta mer av jordens resurser. Utveckling och möjligheter för tester och försök i laboratoriemiljö är en av nycklarna till framgång. LÄS MER

 2. 2. Att organisera för pojkars lärande : En studie av pojkars syn på framgångsfaktorer för lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2019]
  Nyckelord :Boys learning; Success factors; School culture; Relationship; Outdoor education; Pojkars lärande; skolkultur; framgångsfaktorer; utomhuspedagogik; relationer;

  Sammanfattning : This Master essay has examined boys´own view of success factors for learning. The attended school is organized with pupils from 6-16 years old. It is a school in West Sweden, which has good results among boys leaving school, the difference from the country´s results are significant. LÄS MER

 3. 3. Individualiseringens inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :citizenship; democratic competence; high-school students; individualization; collectivism;

  Sammanfattning : Party-political involvement of young citizens is decreasing. Sociologist Zygmunt Bauman (2002) believes that democracy is a balance between individual freedom and collective safety. But today, collective safety is being abandoned as a defensible value. LÄS MER

 4. 4. Grafisk profilering av ett nystartat hälsoföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Christoffer Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Graphic design; graphic profile; health company; mindfulness; visual identity; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; hälsoföretag; mindfulness;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete har utförts i samarbete med det nystartade företaget Eklundens källa. Syftet med undersökningarna har varit att ta reda på hur en grafisk profil samt en användarvänlig hemsida bör framställas för att spegla företagets vision samt kärnvärden på lämpligast sätt. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av encateringfirmas grafiska profil

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Josefin Lundén; Elina Vestin; [2017]
  Nyckelord :Graphic manual; graphic profile; logotype; restaurant and cateringbusiness; Grafisk manual; grafisk profil; logotyp; restaurang- och cateringbransch; visuell;

  Sammanfattning : Systrarnas är en restaurang- och cateringfirma i Luleå. Syftet med denna studie var att hjälpa företaget att ta fram en ny grafisk profil som tydligt förmedlar företagets mål och värderingar. Den framtagna grafiska profilen presenterades i en grafisk manual. LÄS MER