Sökning: "competencies development"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden competencies development.

 1. 1. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER

 2. 2. Service dominant logic for actor-to-actor co-creation of value and sustainability outcomes : case studies of five actors in the Swedishlegume industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Eric Lwin; [2022]
  Nyckelord :collaboration; innovation; service ecosystem; institutional logic; business administration;

  Sammanfattning : Shifts to less energy intensive diets based on plant protein are necessary to meet the food demands of 2050. High protein crops such as legumes are a solution that confers farm-level and societal benefits. However, Sweden lacks the physical, societal, and political infrastructure needed for improved production and consumption. LÄS MER

 3. 3. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan ledarskap och organisationskultur i krishantering: En empirisk studie av Crisis Response Leadership Matrix

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Agius; Andreas Jansson; [2022]
  Nyckelord :Crisis; leadership; leadership competencies; crisis management; organizational culture.;

  Sammanfattning : Syfte: Organisationer är beroende av en ledare i krissituationer, men hur behöver ledarskapet anpassas till den rådande organisationskulturen? Tidigare forskning har presenterat en modell Crisis Response Leadership Matrix (CRLM) för att matcha rätt ledare för given organisationskultur. Syftet med denna studie är att genom empiriska observationer utveckla CRLM modellens spektrum. LÄS MER

 5. 5. Att vårda tills döden skiljer oss åt : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Bjarnevi; Lisa Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; children; nurses; experiences; Palliativ vård; barn; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Working in pediatric palliative care means that nurses must care for their patients with a family-centered approach. In this type of care, it is important to consider children's rights and give adapted care according to the child's development stages. LÄS MER