Sökning: "competency based recruitment"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden competency based recruitment.

 1. 1. Kan du lita på din magkänsla? : En kvalitativ studie om subjektivitet i kompetensbaserad rekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Maja Pettersson; Evelina Ogheden; [2022]
  Nyckelord :rekrytering; kompetensbaserad; kompetensbaserad rekrytering; subjektivitet; intervjuareffekter; psykologi; arbete; arbetsliv; personal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att bli medveten om det omedvetna : En studie om rekryterares upplevelse av unconscious bias och användandet av strategier för att främja den etniska mångfalden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Wanderoy; Lydia Claesson; [2022]
  Nyckelord :unconscious bias; recruitment process; diversity; ethnicity; competency based recruitment; omedvetna fördomar; rekryteringsprocessen; mångfald; etnicitet; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : Med en mångfaldig arbetsplats följer många fördelar, ändå fortsätter underrepresenterade grupper ha en svag position på arbetsmarknaden. Arbetet mot detta påbörjas i rekryteringsprocessen men rekryterares unconscious bias kan stå i vägen för lyckade, mångfaldiga anställningar. LÄS MER

 3. 3. Den eviga strävan efter opartiskhet : En kvalitativ studie om rekryteringsprocesser inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Cecilia Ramsén; Maja Bergstrand; [2021]
  Nyckelord :Objectivity; subjectivity; HR; recruitment; public sector; Objektivitet; subjektivitet; HR; rekrytering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balansen mellan objektivitet och subjektivitet i rekrytering- och urvalsprocesser har diskuterats inom forskningen i över hundra år. Vid offentliga rekryteringsförfaranden får vissa principer inte förbises, bland annat objektivitetsprincipen som innebär att iaktta saklighet och opartiskhet samt beakta allas likhet inför lagen. LÄS MER

 4. 4. AI och partiskhet vid beslutsfattande i rekryteringsprocesser : Hur artificiell intelligens kan hantera partiskhet i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Fält; Adrian Torres Reuterstrand; [2021]
  Nyckelord :Bias; Artificial intelligence; recruitment; automation; human resources; competency based; discrimination; Partiskhet; artificiell intelligens; rekrytering; automation; human resources; kompetensbaserat; diskriminering;

  Sammanfattning : Dagens rekryteringsprocessen drivs oftast av en mänsklig rekryterare, men på senare tid har det blivit allt mer populärt att använda sig av AI verktyg för att effektivisera delar av processen, men också för att motverka den inneboende partiskhet som finns hos människor. Detta arbete syftar till att analysera hur rekryterare med erfarenheter kring användning av AI, och utvecklare av sådana system, upplever huruvida AI kan användas som ett verktyg för att möta partiskhet inom rekryteringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Könsneutral chefsrekrytering : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Saunders; Klara Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; manager recruitment; gender equality; homosociality; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; jämställdhet; homosocialitet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och jämföra rekryteringsprocessen av chefer inom privat och offentlig sektor. Vidare är studiens syfte att öka förståelse för hur organisationer arbetar med jämställdhet vid tillsättning av chef. LÄS MER