Sökning: "competency enhancement"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden competency enhancement.

 1. 1. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetsplatslärande på kirurgisk vårdavdelning : En intervjustudie med kvalitativ inriktning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Katharina Buchta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsplatslärande har betydelse för samhället, organisationen/företaget och den enskilde individen, och tillmäts allt större betydelse för utvecklingen av den kompetens som behövs i yrkesutövningen. Sjuksköterskans arbete i en kunskapsintensiv och föränderlig verksamhet förutsätter gedigen yrkeskompetens. LÄS MER

 3. 3. Human Resource Management Practices Contributing to Competency Enhancement of Project Managers and Team Members in Project-Based Organizations:The Case of IT Industry in France

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Boris Fionov; Vusal Mustafayev; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Human Resource Management; Competence Management; Human Resource Practices;

  Sammanfattning : In the contemporary business world firms are being transformed into project-based organisations when majority of functions are performed through projects while administrative support is provided by permanent organisational structures. Moreover, variety of industries develop characteristics of Project-Based organizations which implies that HR practices need to be adjusted to help project employees to acquire necessary skills to adapt technology and help company embrace changes in business environment. LÄS MER

 4. 4. Impact of Massive Open Online Courses (MOOCs) on Employee Competencies and Innovation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Stamatis Karnouskos; Martin Holmlund; [2014]
  Nyckelord :MOOC; employee competencies; innovation;

  Sammanfattning : Globalisation has redefined the rules of competition, and skilled labour is a deciding factor. Especially in fast-paced knowledge-based economies, there is greater dependence on knowledge, information and high skill levels, which also play a key role in innovation. LÄS MER