Sökning: "competency"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet competency.

 1. 1. INVESTIGATING INDUSTRY 4.0 READINESS IN THE SWEDISH MANUFACTURING SECTOR

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victor Rådinger; Hampus Samuelsson; [2020-07-23]
  Nyckelord :Industry 4.0; Readiness; Technology; Barriers;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is the fourth, most recent industrial revolution, and refers to the integration of thedigital and the physical world in a manufacturing environment. Since first introduced in 2011,Industry 4.0 has gained significant academic and industrial attention. LÄS MER

 2. 2. Operationsklinikernas klimatpåverkan

  Magister-uppsats,

  Författare :Liess Chadi; Sofie Fredriksen; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationskliniker; perioperativ; klimatpåverkan; avfallshantering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background: One of the greatest challenges of our time is climate change. There are significant possibilities for operation clinics to develop new methods of working in order to decrease the negative climate impact. LÄS MER

 3. 3. Swedish Teachers in Multicultural Classrooms

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Suna Senman; [2020]
  Nyckelord :grounded theory; teachers; multiculturalism; work-life;

  Sammanfattning : Mass migration in the past five decades fills classrooms with a mix of cultures, values and national identities. Swedish teachers find themselves working in multicultural classrooms. The aim of this study is to identify the challenges teachers face and propose solutions. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens hos svenska gymnasielärare i matematik

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gustav Styrdal; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; lärare; gymnasieskola; matematik; TPACK; enkät;

  Sammanfattning : Med anledning av Skolverkets beslut att 2017 uppdatera Gymnasieskolans kursplaner med målet att stärka elevers digitala kompetens och de tilläggen som med detta kom i matematikämnets kursplaner har denna studie gjorts för att undersöka den digitala kompetensen hos svenska gymnasielärare i matematik. Via webbenkät undersöktes den digitala kompetensen hos 99 lärare med Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) som utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Den Nätverkande Inkubatorn : En kvalitativ studie om företagsinkubation och nätverkande som en väg mot rikt socialt kapital

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Danni Al Halabi; [2020]
  Nyckelord :Entrepreneurship; accelerator; incubator; business incubator; startup companies; network; social capital; Entreprenörskap; accelerator; inkubator; affärsinkubator; startupbolag; nätverk; socialt kapital;

  Sammanfattning : A great challenge for startup companies is the lack of market knowledge and access to resources. Knowledge and resources can be acquired through networking, however, as many startup companies are young and unknown, they have difficulties establishing themselves in relevant networks. LÄS MER