Sökning: "competense"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet competense.

 1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kompetensförsörjning och bemanning för en patientsäker vård - ett sjuksköterskeperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Bergholm Ricksäter; Jesper Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Bemanning; Kompetens; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor riskerar att få effekt på patientsäkerhet eftersom kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och kompetensförsörjningen riskeras. Det är brist på sjuksköterskor i stora delar av världen idag, vilket medför att arbetsgivare har ett ansvar att attrahera och ge förutsättningar för att fler ska vilja studera och arbeta som sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Bevara rätten till autonomi, integritet och värdighet : Etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Huttunen Rotevatn; Helen Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Challenges; dementia; ethic; nursing; Demens; etik; omvårdnad; utmaning;

  Sammanfattning : Drygt 50 miljoner personer världen över lider idag av demenssjukdom. En siffra som förväntas tredubblats vid år 2050. Demenssjukdomar beskrivs som kroniska och degenerativa och har påverkan på personens minne, beteende samt förmågan att utföra dagliga sysslor. LÄS MER

 4. 4. Hablando se aprende hablar : Un estudio sobre el uso de estrategias comunicativas de estudiantes de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Oral communication; communication competense; communication strategies; Comunicación oral; competencia comunicativa; estrategias de comunicación;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the perceptions of swedish students of Spanish as a foreign language and their teachers about practicing oral communication in the classroom and to know which are the communication strategies that the students prefer to use in occations when they don ́t know a specific word in Spanish. The present study is based on an empirical study consisting of questionnaries carried out with 102 students at highschool and secondary school and their corresponding teachers, wich are five. LÄS MER

 5. 5. Etnopoetisk transkribering av musikinteraktion i demensvård : en metodutveckling

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gitte Pålsson; [2016]
  Nyckelord :music therapy; ethnopoetics; informal music situations; dementia patients as acting subjects; communicative music competense; musikterapi; etnopoetik; informell musiksituation; demenspatienter som agerande subjekt; kommunikativ musikkompetens;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om ett experimenterande med etnopoetisk transkribering av den i fältarbetet skapade etnografin kan ge fördjupade insikter i musikens funktion och betydelse inom demensvården. Det sju dagar långa fältarbetet på ett demensboende gav upphov till ljud- och videoupptagningar, intervjuer med personalen, samt fältanteckningar och -dagbok. LÄS MER