Sökning: "competition strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 509 uppsatser innehållade orden competition strategies.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. A comparative study between fully digital retailers and partly digital retailers on the Swedish sports nutrition market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Tengelin; [2020-07-23]
  Nyckelord :E-commerce; M-commerce; multichannel retailing; digitalization; sports nutrition market; business model adaptation; SWOT analysis;

  Sammanfattning : Digitalization has a big impact on the retailing market. Customer behaviour is changing towards an increasing preference for digital sales channels. It is a challenge for companies to adapt to the rapid market changes. Barriers of market entry for digital retailers are decreasing and the competition is getting tougher. LÄS MER

 3. 3. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 4. 4. Prissättningsstrategier inom sjöfraktindustrin : Fallstudie på två internationellarederier

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Algot Andrén Cederholm; Markus Arnell; David Johnson; [2020]
  Nyckelord :Container-shipping; Prissättning sjöfrakt; Transportekonomi; Prissättningsstrategier; Kostnadsproblematik sjöfrakt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete genomförs en omfattande analys om hur prissättningsstrategier tillämpas inom sjöfraktindustrin. Denna bransch har en nyckelfunktion i världens globala försörjningskedjor och spelar en viktig roll i världsekonomin. Trots det präglas industrin av låga vinstmarginaler samt höga kostnader och påtaglig konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Samordnad Varudistribution : effekterna av en förändrad distributionsstrategi av livsmedel i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Trolle Frankenberg; Fabian Knopf; [2020]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; utsläppsreducering; grön logistik; omlastning; terminal; marknadskonkurrens; lagen om offentlig upphandling;

  Sammanfattning : That the environmental issue is on the agenda today has hardly escaped anyone. The emissions that we humans cause affect the climate, in the form of greenhouse gases but also elevated levels of hazardous particles and high levels of noise. The biggest causes of greenhouse gas emissions in Sweden are due to road transport. LÄS MER