Sökning: "competitive analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1280 uppsatser innehållade orden competitive analysis.

 1. 1. Predicting and Explaining Customer Churn for an Audio/e-book Subscription Service using Statistical Analysis and Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kajsa Barr; Hampus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Statistics; Machine learning; customer churn; random forest; logistic regression; Statistik; Maskininlärning; random forest; logistisk regression; kundbortfall;

  Sammanfattning : The current technology shift has contributed to increased consumption of media and entertainment through various mobile devices, and especially through subscription based services. Storytel is a company offering a subscription based streaming service for audio and e-books, and has grown rapidly in the last couple of years. LÄS MER

 2. 2. Factors influencing the choice of brands of music services among Russian consumers

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Kseniia Gunko; [2019]
  Nyckelord :Discrete Choice Models; Multinomial Logit; Best-Worst Scaling Method; Music Streaming Services; Brands;

  Sammanfattning : This paper examines the attitude of consumers towards music streaming services in Russia. The main goal of the research is to define the level of preferences of different features of the services and to match them to the brands present in the market. LÄS MER

 3. 3. Det sociala stödets betydelse för skadade idrottares psykologiska välbefinnande under rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tobias Tisell; Johan Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Grundläggande psykologiska behov; Psykologiskt välbefinnande; Motivation; Skadade idrottare; Rehabilitering; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om skadade idrottares upplevda autonomistöd under rehabiliteringen hade en indirekt effekt på: (a) positiva affekter genom behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation, samt (b) negativa affekter genom behovsfrustration och kontrollerande motivation. Utifrån syftet utformades två hypotesmodeller som testades genom varsin medieringsanalys. LÄS MER

 4. 4. Modellering av åtgärdsintervall för vägar med tung trafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :My Brännmark; Ellen Fors; [2019]
  Nyckelord :time-to-event analysis; Cox Proportional Hazards Model; heavy traffic; maintenance interval; long term pavement performance; överlevnadsanalys; Cox Proportional Hazards Model; tung trafik; åtgärdsintervall; långtidsuppföljning av vägkonstruktioners tillståndsförändring;

  Sammanfattning : In Sweden, there has been an long term effort to allow as heavy traffic as possible, provided thatthe road network can handle it. This is because heavy traffic offers a competitive advantage withsocio-economic gains. LÄS MER

 5. 5. Factors Affecting Employee Acceptance of Electronic Shelf Labels In a Mandatory Business Environment : -A Study Applying the UTAUT-Model in a Swedish Organization

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Natalia Baraslievska; [2019]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; Mandatory Business Environment; Electronic Shelf Labels; Employee perspective; Teknologi Acceptans Modell; Obligatorisk Affärsmiljö; Elektroniska prislappar; Medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Background: The retail industry is one of the most competitive industries today as the emergence of the e-commerce has put significant pressure on traditional retailers. As price change frequencies have doubled, physical retailers struggle to adapt to online retailers; and as a result, new technologies for price automation such as Electronic Shelf Labels has emerged. LÄS MER