Sökning: "complex PTSD"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden complex PTSD.

 1. 1. Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos ambulanspersonal : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Ising; Ida Kvissberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulance staff; Mental illness; Stress; Risk factors; PTSD; Ambulanspersonal; Psykisk ohälsa; Stress; Riskfaktorer; PTSD;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal arbetar i en miljö som kan vara psykiskt påfrestande. Känsliga och komplexa problem behöver lösas självständigt, med begränsade resurser och ibland under stark tidspress. I mötet med patienten ställs ambulanspersonal inför professionella och emotionella utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 3. 3. ”Med hjälp av mindfulness kan du leva totalt, vara total” : Religionspsykologiska perspektiv på coping och psykisk hälsa inom mindfulness

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Elin Bratt; [2015]
  Nyckelord :mindfulness; religious coping; religion; psychological health; mindfulness; religiös coping; religion; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : The use of mindfulness in healthcare is increasing in Sweden. A so-called secular form of mindfulness is also increasing within mediated contemporary psychology and is used in many areas such as schools, workplaces and when giving birth. LÄS MER

 4. 4. ”… och Fjärilen flög”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eliasson; [2015]
  Nyckelord :posttraumatic stress disorder; fallstudie; hypnosterapi; psykodynamisk terapi; posttraumatisk stress syndrom; PTSD; psychodynamic therapy; hypnotherapy; case study; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka i vilken mån psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi kan hjälpa en klient som fått diagnos depression, men med symtom likt PTSD - ca tio år efter en bilolycka, där modern förolyckas. Studien undersöker vilka symtom på PTSD som kan identifieras i den psykoterapeutiska processen, hur PTSD-symtomen förändras under terapiprocessen samt hur den terapeutiska processen och uttrycken för PTSD påverkas av de hypnotiska interventionerna. LÄS MER

 5. 5. Är förändringar i amygdala och närliggande regioner kopplat till upplevda symtom vid PTSD?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Liz Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Trauma; PTSD; the brain; amygdala; symptom; Trauma; PTSD; hjärnan; amygdala; symtom;

  Sammanfattning : Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en sjukdom som är traumarelaterad och svår att få en övergripande bild av då statistiken för antalet drabbade är bristfällig framför allt av ett stort mörkertal. Symtombilden vid denna sjukdom är mycket individuell och de upplevda symtomen är många, vilket skapar en svårighet i att diagnostisera sjukdomen. LÄS MER