Sökning: "compliance bank"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden compliance bank.

 1. 1. Understanding the Implications of Sustainability Inclusion : A Case Study of the Role of the Financial Advisor and Sustainability

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Rebecca Larsson; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Advisor role; EU action plan on sustainable; fiduciary duty; financial advisor; MiFID II; retail clients; sustainable finance; sustainable investing; sustainability preferences.; Rådgivarrollen; EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt; god rådgivningssed; finansiell rådgivare; MiFID II; privatkunder; hållbar ekonomi; hållbara investeringar; hållbarhets-preferenser;

  Sammanfattning : The role of the financial advisor is subject to fiduciary duty, which means that the advisor always should act in the best interest of the client and has traditionally referred to the financial aspects. Finance is now experiencing a revolution, where the concept of sustainable finance is on the agenda of many actors when the sustainability amendments to MiFID II entered into force, as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. LÄS MER

 2. 2. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

  Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

 3. 3. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 4. 4. Comprehending the concept of AML risk management: From ostrich policy to number one priority

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Löfgren; Anton Melkersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :AML; Governance; Competing logics; Risk management; AML regulation; Nordic bank scandal;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Corporate Fraud Culture: Reanalysing the Role of Corporate Governance in Developing Countries. : A Case Study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Md Abdul Baten; Clara Chidinma Amadi; [2020]
  Nyckelord :Management Accounting; Corporate Governance; Corporate Fraud.;

  Sammanfattning : Abstract In the current scenario of the business world, organizations face the pervasive problem of corporate fraud. This leads to huge losses and deprivation results in reduced profitability, diminished shareholders returns, loss of growth in opportunities and in certain cases even these threaten the sustainability of the organizations. LÄS MER