Sökning: "compliance catheter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden compliance catheter.

 1. 1. Konsten att lindra ett nålstick - En litteraturstudie med fokus på omvårdnadsinterventioner för nålrädda patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Nilsson; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nålrädsla; Omvårdnadsinterventioner; Smärta; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård står inför flertalet problem där några av dem är bristen på compliance till vaccinationsprogram och en minskning av villiga bloddonatorer, orsaker som b.la. grundar sig i patienters rädsla gentemot nålar. LÄS MER

 2. 2. Reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad hos häst : prevalens och prevention

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Roos; [2017]
  Nyckelord :häst; perivaskulär reaktion; flebit; tromboflebit; perifer venkateter; prevalens; prevention;

  Sammanfattning : En komplikation som frekvent ses inom hästsjukvården är reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad. Dessa reaktioner är mer vanligt förekommande hos hästar med gastrointestinala sjukdomar och kan öka morbiditeten samt återhämtningstiden hos affekterade hästar. LÄS MER

 3. 3. Användandet av handskar inom djursjukvården, i teori och praktik : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :handhygien; följsamhet; kontamination; infektionskontroll; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att granska hur följsamheten till handskanvändning såg ut på smådjursverksamheter i Sverige, samt undersöka om det fanns ett glapp mellan teori och praktik. Under djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet får studenterna lära sig att handskar ska användas vid många olika typer av arbetsuppgifter, men när kunskaperna från utbildningen sedan ska appliceras i verkligheten kan problem uppstå. LÄS MER

 4. 4. PVK IN SITU

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :My Lindberg; Frida Lindstrii; [2014]
  Nyckelord :dokumentation; in situ; observationsstudie; PVK; riktlinjer; sjuksköterskor; skötsel;

  Sammanfattning : Lindberg M & Lindstrii F. PVK in situ. En observationsstudie av följsamhet tillriktlinjer gällande skötsel, dokumentation vid fixeringsförband,komplikationssymptom samt tid in situ. Examensarbete i omvårdnad 15högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Implementering av infeksjonsforebyggende retningslinjer for sentrale venekatetre : Hvordan etterleves retningslinjene utenfor intensivavdelingene?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Eline Storvig; [2014]
  Nyckelord :Central Venous Catheter; Catheter Related Bloodstream Infections; Implementation; Compliance; Managing Change; sentral evene katetre; kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner; implementering; etterlevelse; forbedringsarbeid;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Sentralvenøse katetre (SVK) er et tilbud til mange pasientgrupper når det foreligger indikasjoner. Dette medfører at SVK håndteres av helsepersonell på alle enheter i helsetjenesten. Samtidig som SVK er livgivende, kan anvendelse av katetre i blodbanen resultere i alvorlige blodbaneinfeksjoner (SVK-BBI). LÄS MER