Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1528 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 2. 2. Automotive SPICE compliance in an Agile Software Development Process A case study on optimization of the work products

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nuria Cara Navas; [2020-12-03]
  Nyckelord :ASPICE; Agile; Software process improvement; document management strategy; Case Study; IEEE;

  Sammanfattning : Automotive SPICE is used in the automotiveindustry to comply with functional safety. This guideline usesthe waterfall/v-cycle model for software development. However,automotive companies are shifting their way of working intoiterative software production using agile methodologies. LÄS MER

 3. 3. Applying Security Assurance Cases for Cloud-based Systems in the Medical Domain

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Mohamad Drgham; Mohamed Hassan; [2020-12-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Regulatory compliance is of major concern to medicalsoftware companies that are involved in developing safetycriticalsoftware whose failure could result in loss of life,significant property damage or damage to the environment.A common approach to demonstrate compliance with safetyrequirements is through assurance cases, which are structuredarguments, supported by evidence, intended to justify that asystem is acceptably assured. LÄS MER

 4. 4. Lethal Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law: A mixed-methods study to understand and explain how states’ position themselves vis-à-vis lethal autonomous weapons systems compliance with international humanitarian law

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Andersin; [2020-11-17]
  Nyckelord :lethal autonomous weapons systems; cluster munitions; convention on cluster munitions; international humanitarian law; compliance; just war theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand and explain how states’ position themselves vis-à-vis lethal autonomous weapons systems (LAWS) compliance with international humanitarian law (IHL). It is important to understand and explain why states’ position themselves in the debate on LAWS compliance with IHL due to its rapid development and limited knowledge in this area. LÄS MER

 5. 5. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER