Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1196 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. Utvärdering av nytt testmaterial för screening av räknesvårigheter hos grundskoleelever, årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Prodér Kampesveen; Lovisa Verner; [2018-12-13]
  Nyckelord :räknesvårigheter; symbolisk mängduppfattning; aritmetik; test material; grundskolelever; mathematical disabilities; symbolic magnitude processing; arithmetic; test material; pupils;

  Sammanfattning : Few test materials include the relation between symbolic magnitude processing and calculation abilities. The primary purpose of this study was to evaluate validity and reliability of the new test material “Diagnostiskt Test av Siffror och Aritmetik” which include this association. The secondary purpose of this study was to create norms. LÄS MER

 2. 2. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Summary: Hospital acquired infections (HAI) are the most common healthcare injuries globally. Postoperative wound infections are one of the most common HAIs. The discrepancy in levels of compliance to basic hand hygiene routines (BHH) found in Swedish inpatient care suggests room for improvement. LÄS MER

 3. 3. How have the guidelines in the EU-directive influenced large Swedish companies in their implementation of sustainability?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Dahlbäck; Ludvig Tranell; [2018-08-06]
  Nyckelord :Sustainability reporting; EU-directive; Large Swedish Companies; Implementation of Sustainability; Vague definitions;

  Sammanfattning : Background: Sustainability has become a subject of increased importance and a driving force for companies’ engagement in sustainability reporting. In order to ensure a minimum level of engagement and to increase transparency and comparability between companies a new directive, amending directive 2014/95/EU, is conducted by the European Union. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence within Financial Services -In Relation to Data Privacy Regulation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Moberg; Alexis Olevall; [2018-08-01]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine learning; Rule-based Artificial Intelligence; Regulation; General Data Protection Regulation; Innovation; Financial Services;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER