Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1236 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. “I DON’T THINK WE’VE BEEN FORMALLY INTRODUCED?” Re-contextualising a Literary Model for First Meetings through Adaptation Theory and Fan Fiction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Brus; [2019-02-08]
  Nyckelord :narratology; adaptation theory; fan fiction; Jean Rousset;

  Sammanfattning : (Re-)contextualising narratology in today’s world of rapid technological developmentand widespread access to the internet serves as the basis of this essay, which exploreswhat happens when narratology, adaptation theory and fan fiction theory intersect andinteract. It combines a surface level quantitative study with qualitative text analysis,using Rousset’s literary model from 1981 on first meetings between lovers-to-be as thenarratological reference, and the first meeting between the characters Alec Lightwoodand Magnus Bane as the text subject (using a corpus consisting of a novel, its officialfilm and TV-show adaptations, and thirty fan fictions). LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Det nya våldtäktsbrottets förenlighet med legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Frivilligt; samtycke; våldtäkt; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A case study on managing customer data to comply with GDPR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Shahriar Hossain; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Personal data; Data protection; Information system;

  Sammanfattning : Abstract This bachelor thesis paper presents a case study on the technical actions undertaken by a company in order to manage its customers’ personal information in compliance to GDPR (General data protection regulation), a law that was introduced on the 25th May of 2018. GDPR imposes strict responsibilities on the companies dealing with personal information. LÄS MER

 5. 5. Med mänskliga rättigheter i beaktande : den konceptuella förståelsen av human rights due diligence i svenska statliga skrivelser om företags ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2019]
  Nyckelord :Business; Human Rights Due Diligence; Responsibility; Human rights; UN Guiding Principles; David Miller; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera det mångtydiga begreppet due diligence och dess innebörd för ansvarsfördelning mellan stat och privata aktörer. Med utgångspunkt i Millers ansvarsteori analyseras uttryck för de dominerande tolkningarna i svenska statliga skrivelser. LÄS MER