Sökning: "components"

Visar resultat 1 - 5 av 5742 uppsatser innehållade ordet components.

 1. 1. Att vara på två platser samtidigt - En studie om IT-konsulters upplevelse av organisationstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amina Kenjar; Ina Tran; [2019-09-03]
  Nyckelord :organisationstillhörighet; konsult; IT;

  Sammanfattning : As the world becomes more and more digitized, it generates more jobs within the IT-field. To keepevolving, many companies choose to take in external competence which makes IT consultants covetedand attractive on the labour market. LÄS MER

 2. 2. TRUST AND LEADERSHIP IN VIRTUAL TEAMS - The Perspective of Global Managers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emil Ansari; [2019-08-23]
  Nyckelord :trust; virtual teams; transformational leadership;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to research on trust in virtualorganizations and teams by letting managers of virtual teams elaborate on theconcept of trust and leadership in virtual teams.TheoreticalFramework:For this thesis, the concept of trust was along with virtual teams andtransformational leadership chosen as the framework of understanding. LÄS MER

 3. 3. Marknadsinflytandets påverkan på aktiens prissynkronicitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Lejonberg; Tobias Svensson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Price synchronicity; Market power; Diversification; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This report studies the relationship between firms’ market power and their behavior in the equity market. To examine this relationship, the operating margin and weekly returns for 50 companies listed at the Stockholm exchange has been analyzed. LÄS MER

 4. 4. The consequences of screwing up - How components of your brand equity are affected by a corporate scandal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Dahlberg; Martin Trosell; [2019-07-03]
  Nyckelord :Scandals; Gender; CSR; CSiR; Brand equity; Emotions;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Sjöofficershatt och dess hattask En föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alex Bernérus; [2019-06-19]
  Nyckelord :hat; costume accessory; textile; wood; uniform;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:21.... LÄS MER