Sökning: "composition gradient"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden composition gradient.

 1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Dahlbäck; [2021]
  Nyckelord :erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Sammanfattning : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Kumetra Achuthan; [2021]
  Nyckelord :ash dieback disease; deadwood; Dutch elm disease; living tree volume; coarse woody debris; carbon stock and storage; pest invasions; temperate mixed broadleaved forest;

  Sammanfattning : Carbon sequestration and storage is an ecosystem service supplied by forests, and is of increasing importance in the context of mitigation of global climate change. Forest pest invasions, driven primarily by globalizations, represent a risk to the efficiency of carbon sequestration as they may greatly reduce the amount of the living biomass in forests. LÄS MER

 3. 3. Mapping Noise Pollution with Open-source GIS

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Faustina Lina Yeboah; [2021]
  Nyckelord :Road traffic noise; CNOSSOS-EU; noise exposure; Lday; Levening; Lnight; Lden;

  Sammanfattning : In a time when urban areas continue to expand, environmental noise pollution especially from road traffic remains a big challenge. This study was aimed at using open-source GIS tools to predict road traffic noise pollution using the mid-sized city of Gävle as a case study. LÄS MER

 4. 4. Effects of sheep grazing on plants adapting to climate change and rising temperatures

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Rán Finnsdóttir; [2020]
  Nyckelord :ForHot; Sheep grazing; Geothermal; Global warming; Climate change; Plant ecology; GróLind; Landgræðslan; Jarðhiti;

  Sammanfattning : Global warming is expected to affect the arctic harsher than other regions of the globe. Many plant species will face conditions that contradict their adaptations in a warming climate. Changes in habitat can lead to drastic changes in biodiversity as well as exerting a strong selective pressure for plants to evolve and adapt quickly. LÄS MER

 5. 5. Epifytiska lavar som indikatorer på luftföroreningar : en jämförelse mellan stad och landsbygd inom Karlstads kommun

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelen Andersson; [2020]
  Nyckelord :lichen; air pollution; lavar; lavflora; luftföroreningar; känslighetsvärde;

  Sammanfattning : Luftföroreningar har varit ett betydande problem för människor och naturen. Att lavar påverkas negativt av luftföroreningar har varit känt sedan lång tid tillbaka. Lavars känslighet för luftföroreningar är artspecifik, vilket gör att lavar kan användas som indikatorer på luftens kvalité. LÄS MER