Sökning: "composition"

Visar resultat 1 - 5 av 2484 uppsatser innehållade ordet composition.

 1. 1. Kulturkritikernas paradigmkamp : En komparativ studie om filmkritik och dess språkliga framställningar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Isabelle Haag; [2020]
  Nyckelord :Art journalism; cultural journalism; journalism; amateurs; professional journalism; aesthetic paradigm; journalistic paradigm; Bourdieus field theory; film criticism; film reviews; framing theory;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how cultural art journalistic critique manifests on different digital platforms today. I chose to focus on film criticism as it not only tells a story about the movies but also about the society. LÄS MER

 2. 2. Epifytiska lavar som indikatorer på luftföroreningar : en jämförelse mellan stad och landsbygd inom Karlstads kommun

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelen Andersson; [2020]
  Nyckelord :lichen; air pollution; lavar; lavflora; luftföroreningar; känslighetsvärde;

  Sammanfattning : Luftföroreningar har varit ett betydande problem för människor och naturen. Att lavar påverkas negativt av luftföroreningar har varit känt sedan lång tid tillbaka. Lavars känslighet för luftföroreningar är artspecifik, vilket gör att lavar kan användas som indikatorer på luftens kvalité. LÄS MER

 3. 3. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Hedvig Säll; [2020]
  Nyckelord :hydroponics; aeroponics; sweet basil; essential oils; vertical farming;

  Sammanfattning : Sweet basil of the variety Genovese Gigante is an economically important crop with common use in the gastronomic, medical and cosmetic fields, to name a few, due to the high content of essential oils (EO). Indoor cultivation is a viable alternative to grow sweet basil all-year-round, independent of the outdoor conditions. LÄS MER

 4. 4. Konstnärlig forskning = poetik? En studie av de första doktorsavhandlingarna i litterär gestaltning i relation till poetiken som litterär tradition och modern genre

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mia Quirin; [2019-11-28]
  Nyckelord :Poetics; Authors’ Poetics; Artistic Research in Literary Composition;

  Sammanfattning : In an article published in the Swedish Research Council’s Artistic Research Yearbook from 2004, the author andliterary scholar Gunnar D Hansson indicated that artistic research in literary composition is comparable to or evensynonymous with poetics. In light of such a comparison, this essay seeks to examine how the first four Swedishdissertations in literary composition can be said to practice poetics. LÄS MER

 5. 5. Political budget cycles under single party- and coalition governments How the composition of local governments affects opportunistic fiscal policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :William Wedenberg Lisa Andersson; [2019-10-21]
  Nyckelord :Political budget cycles; ; veto player theory; local governments; power dispersion;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER