Sökning: "compost"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet compost.

 1. 1. Nanoplastic transport in soils by advection and bioturbation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Wiebke Mareile Heinze; [2019]
  Nyckelord :column leaching; attachment efficiency; exposure; mixing rates; modelling;

  Sammanfattning : Micro- and nanoplastics are increasingly perceived as an emerging threat to ecosystems. They are emitted to soils through different pathways, including sewage sludge or compost applications in agriculture, or through tire abrasion and degradation of mismanaged waste. LÄS MER

 2. 2. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. LÄS MER

 3. 3. Olovligt nyttjande av kommunal mark : Kommunens hantering av olovliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Fastigheter; infrastruktur;

  Sammanfattning : All mark i Sverige är indelat i fastigheter och är en del av samhällets infrastruktur. Varje fastighet har en unik beteckning och avgränsas genom en fastighetsgräns som markeras med gränspunkter. Alla fastigheter har också en eller flera ägare. Staten, landsting, kommuner och enskilda kan alla vara ägare till fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER

 5. 5. Pathways for a Sustainable Treatment of Biomass Residue at Palm Oil Mills: the Case of Indonesia

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lorenzo Sani; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utöver att palmoljeindustrin producerar den mest konsumerade vegetabiliska oljan i världen skapar den också en betydande mängd biomassavfall. Det finns consensus över att användning utav detta biomassanavfall för energiproduktion har en betydande potential. LÄS MER