Sökning: "compression treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden compression treatment.

 1. 1. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Lei Han; [2019]
  Nyckelord :surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol;

  Sammanfattning :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. LÄS MER

 2. 2. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 4. 4. Enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion-sömnkomprimering jämfört med multikomponent KBT för insomni : En benchmark, non-inferiority studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Rilöv; Frida Brunosson; [2019]
  Nyckelord :CBT; insomnia; Sleep Wake Disorder; Internet; ICBT-i; sleep-restriction; sleep-compression; non-inferiority; benchmark; response; remission; Insomnia Severity Index ISI ; KBT; insomni; sömnstörning; internet; IKBT-i; sömnrestriktion; sömnkomprimering; non-inferiority; benchmark; respons; remission; Insomnia Severity Index ISI ;

  Sammanfattning : Insomni är ett vanligt problem och det finns behov av ökad tillgänglighet till kostnadseffektiva behandlingar. Syftet var att undersöka om en enkomponentsbehandling (EK), bestående av sömnrestriktion/sömnkomprimering, var non-inferior till en multikomponent (MK) KBT- behandling vid insomni och om det fanns en skillnad i symtomreduktion. LÄS MER

 5. 5. Recrystallization mapping of Ni-base alloys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christoffer Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Superalloys such as alloy 718 and 925 possesses superior properties at elevated temperatures and corrosive environments. They are commonly found in application such as oil and gas extraction, turbine engines and in the chemistry industry. LÄS MER