Sökning: "compression"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade ordet compression.

 1. 1. Resource Optimal Neural Networks for Safety-critical Real-time Systems

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Åkerström; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data science; machine learning; deep learning; neural networks; network compression; network acceleration; safety-critical systems; real-time systems;

  Sammanfattning : Deep neural networks consume an excessive amount of hardware resources, makingthem difficult to deploy to real-time systems. Previous work in the field of networkcompression lack the explicit hardware feedback necessary to control the resourceconstraints imposed by such systems. LÄS MER

 2. 2. Compressed Machine Learning on Time Series Data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Felix Finger; Nathalie Gocht; [2020-07-08]
  Nyckelord :time series clustering; large scale data; machine learning; prediction; anomaly detection; compression;

  Sammanfattning : The extent of time related data across many fields has led to substantial interestin the analysis of time series. This interest meets growing challenges to store andprocess data. While the data is collected at an exponential rate, advancements inprocessing units are slowing down. LÄS MER

 3. 3. EUROPA PÅ RÄLS? En kvalitativ studie av tågturism till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Tågturism; tid-rums komprimering; globalisering; beteendemässiga förändringar; bransch-företrädare; hållbar utveckling; hållbar transport; Train tourism; time-space compression; globalization; behavioural change; industry repre-sentatives; sustainable development; sustainable transport;

  Sammanfattning : Transports in Europe are increasing. At the same time, more people are worried about the en-vironment and thus carry the impact on climate change. In this respect, the European Union is trying to push its policy towards more sustainable transports with less emissions and a reduction in climate impact through a collection of transport policies. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av kroppslängdens och handstorlekens inverkan på latenstiden vid distal motorisk elektroneurografi av n. medianus samt n. ulnaris med registrering över m. lumbricales II samt m. interosseous volaris I

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Schultzberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Karpaltunnelsyndrom är den mest vanligt förekommande typen av entrapmentneuropati. Symtomet uppstår som följd av att n. medianus komprimeras i karpaltunneln, en trång kanal som löper genom handleden. LÄS MER