Sökning: "compriser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet compriser.

  1. 1. Prisjämförelsesidor : speglar de marknaden på ett objektivt sätt?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Peter Castenbäck; Albin Wennerström; [2007]
    Nyckelord :price comparison sites; pricerunner; prisjakt; compriser; trust; reliable; independent; prisjämförelsesidor; prisjämförelsesajter; pricerunner; prisjakt; compriser; oberoende; tillförlitlig;

    Sammanfattning : Problemformulering: Är informationen på prisjämförelsesidorna tillförlitlig samt oberoende av återförsäljare som kan ha intresse i att uppvisa partisk information?Syfte: Syftet är att, med hjälp av en explorativ undersökning samt användning av både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, få klarhet i om informationen på prisjämförelsesidorna är tillförlitlig och därmed även oberoende av återförsäljare som kan ha intresse i att uppvisa partisk information.Metod: Vårt tillvägagångssätt har bestått av både en kvantitativ och en kvalitativ metod. LÄS MER