Sökning: "computer forensics"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden computer forensics.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. IMPACT OF ANTI-FORENSICS TECHNIQUES ON DIGITAL FORENSICS INVESTIGATION

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Tambue Ramine Etow; [2020]
  Nyckelord :Anti-forensic; Anti-forensic Techniques; Digital forensics; Forensic evidence; Digital evidence; computer crimes; forensic practitioners; Lockard’s principle;

  Sammanfattning : Computer crimes have become very complex in terms of investigation and prosecution. This is mainly because forensic investigations are based on artifacts left oncomputers and other digital devices. LÄS MER

 3. 3. Molnforensik : En litteraturstudie om tekniska utmaningar och möjligheter inom IT-forensik mot molnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Digital forensic; cloud forensic; cloud services; digital evidence; IT-forensik; molnforensik; molntjänster; digitalt bevis;

  Sammanfattning : Molntjänster används idag över hela världen och ger många fördelar för en användare eller företag. En nackdel med molnet är att det är en miljö som kriminella kan använda sig av för att utföra brott. LÄS MER

 4. 4. Virtualization Security Issues : Security issues arise in the virtual environment

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohamed Elsadig Abdalla Abdalla; [2020]
  Nyckelord :Virtualization; virtual environment; Hypervisor;

  Sammanfattning : The thesis is submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of a Master's degree in network Forensics at Halmstad University, Sweden. The author had selected VirtualizationSecurity as a valid issue for cloud computing service. LÄS MER

 5. 5. Anti-forensik mot minnesforensik : En litteraturstudie om anti-forensiska metoder mot minnesdumpning och minnesanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Tagesson; [2019]
  Nyckelord :IT-forensic; Anti-forensic; Memory analysis; Memory dumping; Memory forensics; IT-forensik; Anti-forensik; Minnesanalys; Minnesdumpning; Minnesforensik;

  Sammanfattning : IT-forensiker möter många svårigheter i sitt arbete med att inhämta och analysera data. Brottslingar använder mer och mer anti-forensiska metoder för att gömma bevis som kan användas emot dem. En vanligt förekommande anti-forensisk metod är kryptering. LÄS MER