Sökning: "computer game development"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden computer game development.

 1. 1. Performance in game environments with Shadow Maps based on Level of Detail

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Elin Karlsson; Lucas Persson; [2019]
  Nyckelord :Shadow Maps; Level of Detail; Computer Graphics; Optimization; Immersion;

  Sammanfattning : Background To be able to push game standards further and further, different graphics techniques have to be implemented by game developers. By utilizing some of those techniques, comes cost in the form of performance issues. LÄS MER

 2. 2. Augmented Reality Smartphone Applications as a Tool to Raise Awareness of Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Caroline Lönn; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Circular Economy; Raise awareness; Smartphone application;

  Sammanfattning : Environmental problems are increasingly jeopardizing the earth's life-support systems. By shifting from a take-make-dispose industrial model to a circular one, resources will last longer, and the environmental impact will be significantly lower. LÄS MER

 3. 3. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 4. 4. Leadership Competencies Development through Game-Based Learning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marina Covalciuc; Gautier Kerleguer; [2019]
  Nyckelord :Leadership competencies; Game-based learning; Conceptual research; educational game; leadership development; competency measurement; strategic thinking;

  Sammanfattning : In contemporary world, there is a constant need for leadership development. Technological advancements, excessive uncertainty and severe hostility on one hand and high expectations from subordinates, pressure from stakeholders on another hand force leaders to develop more skills and competencies in order to succeed. LÄS MER

 5. 5. Implementation of an 8-bit Dynamic Fixed-Point Convolutional Neural Network for Human Sign Language Recognition on a Xilinx FPGA Board

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Ricardo Núñez-Prieto; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Computer Vision; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; FPGA; Sign Language Recognition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis work is to implement a convolutional neural network on an FPGA device with the capability of recognising human sign language. The set of gestures that the neural network can identify has been taken from the Swedish sign language, and it consists of the signs used for representing the letters of the Swedish alphabet (a.k.a. LÄS MER