Sökning: "concept generation"

Visar resultat 1 - 5 av 867 uppsatser innehållade orden concept generation.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. Tv-generationen - Kvinnor födda på 50-talet berättar om tv-mediet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Magnus Sjöberg; [2021-02-23]
  Nyckelord :Narrative analysis; Memories; Shared concepts; Positions; Lifelines; Time; Generation;

  Sammanfattning : This study is an analysis of eight womens memories and stories about TV. All of theinformants were born in the 1950:s and they are all senior citizens today. Through theirindividual stories about the medium they say something about who they are, both as a groupand as individuals. LÄS MER

 3. 3. Stöldsskyddssystem : Designat för båtar och båtmotorer

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oskar Hildestrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stölder av båtar och speciellt utombordsmotorer är ett stort problem i Sverige. Idag stjäls cirka 2000 utombordsmotorer varje år och det finns därför ett stort behov av effektiva stöldskyddssystem bland båtklubbar och båtägare. LÄS MER

 4. 4. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 5. 5. Design of Nose-cone for Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Arnwald; [2021]
  Nyckelord :AUV; AM; 3D printing; product development; DfAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal was to perform a feasibility study on an additive manufactured thermoplastic nose-cone hull design for an autonomous underwater vehicle SAM. Where feasibility includes the technical, economic and sustainable aspect in the analysis. LÄS MER