Sökning: "concern assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden concern assessment.

 1. 1. Life Cycle Assessment of Borehole Thermal Energy Storage

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Saga Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Borehole thermal energy storage (BTES) is a technology used to store energy between seasons. It could therefore be a solution to the seasonal mismatch between the use and production of (renewable) energy, which can be used to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna, spriten och socialpolitiken : En studie kring nykterhetsnämndernas uppfattning och bedömning av kvinnors alkoholmissbruk under 1930-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2022]
  Nyckelord :Alkohol; Socialpolitik; Genus; Missbruk; Kontroll; Nykterhetsnämnd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to, with a gender perspective, study the way through which the Swedish sobriety committees handled cases of women abusing alcohol during the 1930s. Due to alcohol abuse being historically perceived as a male concern the study aims to enlighten the fact that women, even though it was highly unusual, also abused alcohol and that their abuse was perceived differently due to diverse normative gender perceptions. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa som ett mellanbegrepp

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Ahmad Kullab; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnen är en av samhällets viktigaste delar och stater strävar efter att se till att varje barnsbehov tillgodoses och barnen får sina rättigheter. I Sverige finns det flera lagar som rör barnen,till exempel föräldrabalken, socialtjänstlagen (SoL) samt lagen med särskilda bestämmelserom vård av unga (LVU). LÄS MER

 4. 4. Oron om cementens framtid, som kan ge hela Sverige kalla kårar! : -Har kalkbrytning på Slite någon framtid?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Patrik Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Samhällsekonomi Stadsplanering Infrastruktur Bostadsbyggande Marknadsstyrd byggande Swecos Infrastrukturprojekt;

  Sammanfattning : Conclusion  Sweden has historically been self-sufficient when it comes to produce and manufacturing concrete. Nowadays Sweden’s epicenter for lime extraction is located on the eastern island of Gotland, and the extraction base called Slite. LÄS MER

 5. 5. ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL STUDIES OF KVARNTORPSHÖGEN Dose and Radiological Risk Assessments for Humans and Biota

  Master-uppsats,

  Författare :Felicia Hultqvist; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; NORM; TENORM; Shale ash; Uranium; Polonium; Radiological risk; Humans; Biota;

  Sammanfattning : Background: The pile Kvarntorpshögen and the lakes Surpölen and Norrtorpssjön are the remains of an industry which mined and processed oil shales to extract oil during World War II. The pile mainly consists of shale ash, a waste from the production, while the lakes are nowadays water-filled mining pits. LÄS MER