Sökning: "concert venue"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden concert venue.

 1. 1. Varvet : A concert venue on Södermalm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingrid Bernerstedt; [2019]
  Nyckelord :concert hall; concert venue; music; Stockholm; Södermalm; addition; transformation;

  Sammanfattning : This project proposes a new building for a concert venue on Södermalm in Stockholm. An area especially affected by the current trend that venues for experiencing contemporary music live are being shut down and driven away from the inner city, due to everything from complaining neighbours to making room for more profitable businesses. LÄS MER

 2. 2. ”Ye who enter here, abandon all hope” - Truckstop Alaska: Konsertplatsens relation till musikupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alexandra Andersröd; [2017-02-09]
  Nyckelord :musicology; place; concert; music experience;

  Sammanfattning : This essay covers the double construction of the concert venue, the social form and the material form, and it’s effects on the musical experience for the people visiting the venue. The case study in this essay is Truckstop Alaska, a rock/punk/hardrock- venue in Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. Musik och ljudnivåer : En undersökning bland musiker och ljudtekniker om ljudnivåer, tinnitus och musikupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Morgan Tjärnström; [2012]
  Nyckelord :music; sound levels; hearing disorders; tinnitus; ear protection; musik; ljudnivåer; hörselskador; tinnitus; hörselskydd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur musiker ser på begrepp som ljudnivå, musikupplevelse och relationen mellan dessa. Underlaget för studien är sex intervjuer med musiker och ljudtekniker, med och utan hörselskador. LÄS MER

 4. 4. Debaser : en "ångvält" på Stockholms livemusikscen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :sara Isaksson; Camilla Ihrstedt; [2009]
  Nyckelord :Debaser; live music; Stockholm; institutional theory; organizational identity; entrepreneur; growth; Debaser; livemusikscen; Stockholm; institutionellt perspektiv; organisationsidentitet; entreprenörskap; tillväxt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att göra en deskriptiv studie av drivkrafter bakom Debasers uppkomst och utveckling på Stockholms livemusikscen samt försöka identifiera dominerande idéer på fältet som kan ha påverkat Debaser och livemusikscenens utveckling. Med fält syftar vi på fältet för musikbranschen. LÄS MER

 5. 5. Prissättning av Konserter : Är det Rock & Roll att Prisdiskriminera?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Johan Classon; Johan Dahlström; [2006]
  Nyckelord :Pricing; Price Discrimination; Rock Roll; Concerts; Prissättning; Prisdiskriminering; Rock Roll; Konserter;

  Sammanfattning : Svensk musikindustri har under de senaste årtiondena åtnjutit stora framgångar på den internationella marknaden. Export Music Sweden grundades för att stötta och marknadsföra svensk populärmusik utomlands. VD Christer Lundblad sade 2003 att intäkter från konserter ökar kraftigt. LÄS MER