Sökning: "conclusion of financial resource management"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden conclusion of financial resource management.

 1. 1. Are large clearcuts the only way to manage forests? : a study of economic performance and deadwood production of various silviculture systems

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Haidi Andersson; [2023]
  Nyckelord :uneven-aged forestry; continuous cover forestry; CCF; clearcut; deadwood; RFM; even-aged forest; Net present value; Heureka;

  Sammanfattning : Our forests are a natural resource which is needed for many purposes. Their importance and different values are expressed in the Swedish legislation, where production and environmental goals are set as equal. To many it is not sufficient, there has been a debate regarding how forests are managed and the practice of clear-cutting for decades. LÄS MER

 2. 2. Från soffan till kontoret : En intervjustudie om chefers upplevelser av att tillämpa en hybrid arbetsform i samband med att det påtvingade distansarbetet avvecklats

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilma Björck; Hanna Weberyd; [2023]
  Nyckelord :Management control systems; management tools; change management; hybrid work; Verksamhetsstyrning; styrverktyg; förändringsarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 plötsligt drabbade världen förändrades arbetssätt och branscher fundamentalt då distansarbete blev en påtvingad arbetsform. Uppmärksammande fördelar med arbetsformen medför en förväntan att distansarbete ska bli varaktig i den postpandemiska eran. LÄS MER

 3. 3. Purchasing and digitalization in an era of turbulence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Vishal Natesan; Emil Sarajlic; [2023]
  Nyckelord :Supplying; digitisation; digitalization; Artificial Intelligence; Turbulence; Delivery performance; Duni Group; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Purchasing and digitalization in an era of turbulence Authors: Emil Sarajlic & Vishal Natesan Supervisor: Wilbert Baerwaldt, Director Sourcing and Value Chain at Duni AB Louise Bildsten, Department of Industrial Management & Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Examiner: Jan Olhager, Department of Industrial Management & Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Background: This research delves into the uncertainties and challenges encountered in global supply chain operations, exacerbated by unpredictable events such as the COVID-19 pandemic and the 2021 Suez Canal obstruction. These disruptions can lead to stock-outs, poor capacity utilization, and the need for expensive buffers. LÄS MER

 4. 4. Develop a Process for the Selection of New Continuous Improvement Projects : A case study of the prioritization of Lean Six-Sigmain the quality management team in an assembly industry through the AHP method

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Roopa Attibele Prakash; Adeleh Edalati; [2023]
  Nyckelord :CI Projects; MCDM methods; AHP; FMEA; Project Prioritization;

  Sammanfattning : The research focuses on the selection and prioritization of Continuous Improvement (CI)projects in organizations. This study emphasizes the importance of recognizing appropriatecriteria for selecting projects that align with an organization's needs, skills, and goals. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktygs hot och möjligheter mellan större och mindre bolag enligt revisorer : En kvalitativ studie som undersöker och jämför digitala verktygs påverkan på arbetet enligt revisorer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :David Daoud; Matheus Üney; Soleiman Tomeh; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; Revisor; AI; Human Resource Management; Hot; Möjligheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2022-06-01 Nivå: Kandidat Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: Daoud David    Tomeh Soleiman    Uney Matheus            (00/06/01)                 (00/06/15)           (00/11/11) Titel: Digitala verktygs hot och möjligheter i jämförelse mellan större och mindre bolag enligt revisorer - En kvalitativ studie som undersöker digitala verktygs påverkan enligt revisorer      Handledare: Petterson, Ulla Nyckelord:  Digitalisering, Revisor, AI, Human Resource Management, Hot, Möjligheter Forskningsfrågor: Hur påverkas revisionsyrket utifrån digitala verktygs hot och möjligheter i större och mindre bolag enligt revisorer?Hur har möjligheterna förändrat revisorns arbetsmetodik och hur har hoten förändrat revisorns kompetens samt välmående? Syfte: Syftet med studien är att identifiera hot och möjligheter som digitala verktyg tillför inom revisionsbranschen utifrån revisorns perspektiv på olika nivåer. Vidare ska studien poängtera hur möjligheterna förändrat revisorns arbetsmetodik och hur hoten förändrat revisorns kompetens samt välmående. LÄS MER