Sökning: "concordance"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet concordance.

 1. 1. News media attention in Climate Action: Latent topics and open access

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kalle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :topic modeling; open access; altmetrics; SDG13; climate change; python; news media; latent dirichlet allocation LDA ;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is i) to discover the latent topics of SDG13 and their coverage in news media ii) to investigate the share of OA and Non-OA articles and reviews in each topic iii) to compare the share of different OA types (Green, Gold, Hybrid and Bronze) in each topic. It imposes a heuristic perspective and explorative approach in reviewing the three concepts open access, altmetrics and climate action (SDG13). LÄS MER

 2. 2. The game-changer : E-retailer's strategies in CRM and personalized marketing in concordance with GDPR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Nilsson; Alexandra Pierce; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide a deeper knowledge of how GDPR has affected Swedish e-retailers CRM and personalized marketing in connection to trust and privacy. The changed prerequisites elicited a need for in-depth knowledge of the affects. LÄS MER

 3. 3. Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annelie Ohlén Wetterlund; Freyja Hatt; [2020]
  Nyckelord :häst; smärtbedömning; smärtskala; samstämmighet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Att identifiera och gradera smärta är inte en självklarhet ens vid bedömning av människor, som i de flesta fall kan beskriva sin egen smärta. Bedömning av smärta hos djur innebär ytterligare svårigheter, då de inte kan kommunicera verbalt och ofta döljer sin smärta, vilket gör att hjälpmedel såsom smärtskalor är nödvändigt. LÄS MER

 4. 4. Civil-militära relationer i konkordans : den svenska Försvarsmaktens förtroendelyft

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Hedman; [2020]
  Nyckelord :CMR; civil-military relations; concordance; Sweden; Swedish Armed Forces; trust; CMR; civil-militära relationer; konkordans; Sverige; Försvarsmakten; förtroende;

  Sammanfattning : Studien avhandlar civil-militära relationer med en teori sprungen ur kontexten inhemsk militär intervention. Forskningsfältets rådande paradigm utmanas av Rebecca L. Schiffs konkordansteori, vilken här prövas i en kvalitativ fallstudie med två empiriska fall ur den svenska kontexten. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar följsamhet hos patienter med hjärtsvikt på Angereds Närsjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Carlsson; Japp Singh Rai; [2019-08-01]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; compliance; concordance; adherence; följsamhet; personcentrerad vård; intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; behandling; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige och världen. Slutstadiet för de flesta av de sjukdomarna är hjärtsvikt. Idag finns det bra behandlingar vid hjärtsvikt. Behandlingarna kräver dock att patienterna är följsamma till sin behandling. LÄS MER