Sökning: "concrete bridge"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden concrete bridge.

 1. 1. Dimensionering av pelare och balkar i ett bostadshus med UHPC, respektive NC : En jämförelsestudie ur aspekten, en hållbar design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Axel Persson; Rikhard Rautjärvi; [2021]
  Nyckelord :NC; Normal Concrete; UHPC; Ultra High Performance Concrete; LCA; ETABS; CO2- utsläpp; Kostnader; Materialåtgång; Normal betong; Ultra-högpresterande betong;

  Sammanfattning : It is a well-known problem that concrete needs to be made more efficient and that it is the large consumption of cement that is the major contributing factor to the nearby need. There is a zero vision of a climate-neutral concrete where all CO2 emissions in the life cycle of the concrete are to be reset by 2050. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av köldbryggor i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jennie Henningsson; Philip Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Köldbryggor; värmeförlust; KL – trä; HEAT2; IDA ICE.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Då klimatfrågan blir större och viktigare än någonsin är det viktigt att alla olika aktörer tar sitt ansvar och aktivt arbetar för ett bättre klimat. Byggsektorn har ett stort ansvar i denna fråga och något som kan minska utsläppen är just att minska energibehovet i byggnader. LÄS MER

 3. 3. MATLAB/Simulink implementation of ForSyDe

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrea Silvestro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, it is possible to integrate an increasing number of functionalities on a single chip thanks to the state of the art technology in Electronic design automation. However, designing highly complex electronic systems quickly and reliably requires dealing with all such functionalities, which can be difficult as it requires a long and challenging design process because low-level details are necessary to obtain a functional implementation. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys av betongbro i produkt- och produktionsskedet – åtgärder för att minska klimatavtrycket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kamelia Lazic; Jasmina Imamovic; [2021]
  Nyckelord :Climate impact; Carbon dioxide emissions; Life cycle assessment; Concrete bridge; Klimatpåverkan; Koldioxidutsläpp; Livscykelanalys; Betongbro;

  Sammanfattning : Utsläpp av växthusgaser bidrar till global uppvärmning som är ett hot mot vårt klimat. Sveriges långsiktiga klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp senast år 2045. Infrastrukturen står för en betydande del av klimatpåverkande utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Performance of reinforced concrete bridges strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymers : Case study: Essinge Bridge over Pampaslänken

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Zeinab Mirzahassanagha; Eva Malo; [2021]
  Nyckelord :CFRP; External Strengthening Method; RC Bridges; Curved Substrate; Finite Element Modelling; Kolfiberväv; Extern Förstärkningsmetod; Betongarmerade broar; Konkav yta; Finita Elementa Modellering;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the performance of existing reinforced concrete bridges strengthened with externally bonded carbon fibre reinforced polymers (CFRP). One of the main aims of this work is to understand the functionality of such an external strengthening method applied to a concave surface in a heavy concrete structure such as a bridge. LÄS MER