Sökning: "concrete factory"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden concrete factory.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av trä och betong i ett flerbostadshus

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Amanda Göthlin; Simon Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An ongoing discussion today is the environmental impact of concrete and whether Cementa should get to continue to mine limestone on Gotland despite its impact on the local ground water. Previous research has shown that half of the apartment buildings could be built with wood, which is considered to be a more environmentally friendly material than concrete. LÄS MER

 3. 3. FRAMTIDENS BETONG.- Blir det bättre än trä?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Ward; Liv Markström; [2022]
  Nyckelord :concrete; LCA; Cementa; Slite; CCS; cement; zero vision; climate neutrality.; betong; LCA; Cementa; Slite; CCS; cement; nollvision; klimatneutralitet.;

  Sammanfattning : Idag är det viktigare än någonsin att koldioxidutsläppen börjar minska. Över hela världens sätts idag visioner, mål och regleringar som ska motverka de enorma klimatutsläppen som utges varje år. Byggbranschen är en stor bov och i Sverige står dem för nästan en femtedel av utsläppen. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och lösningar vid projektering och byggande av flervåningshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Julia Grut; [2022]
  Nyckelord :Acoustics; Moisture; Wooden building; Multi-storey building; Knowledge Management; Akustik; Fukt; Trähus; Flervåningshus; Knowledge Management;

  Sammanfattning : Bygg- samt fastighetsbranschen står för cirka 21% av koldioxidutsläppen i Sverige. Detta är ett problem som behöver lösas eftersom Sverige år 2017 antog ett klimatpolitiskt ramverk med målet att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. LÄS MER

 5. 5. Analys och underhåll av komponenter i tuff kemisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Patrik Axelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som rapporten redovisar utfördes i ett av Volvo Group Truck Operation:s (GTO) gjuterier på motorfabriken i Skövde. Här används sandgjutning för att tillverka komponenter till lastbilsmotorer av gjutjärn. I gjutprocessentillverkas sandkärnor enligt Epoxy-SO2-metoden. Sandkärnorna hanteras av robotar i slutna celler. LÄS MER