Sökning: "concrete materials"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden concrete materials.

 1. 1. Svenska företags klimatkompensering : Avlatsbrev eller ansvarsfullt komplement?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jonathan Balsvik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatkompensering erbjuder individer, organisationer och företag möjligheten att på annat håll reducera koldioxidutsläpp motsvarande det egna klimatfotavtrycket, ett omdiskuterat verktyg med möjligheter och utmaningar. Denna studie har undersökt hur svenska företag som klimatkompenserar förhåller sig till metoden – varför det infördes, vilken roll det har och om det påverkat det generella hållbarhetsarbetet. LÄS MER

 2. 2. The climate impact of different building systems : A study regarding materials in residential buildings and their environmental impact

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Maria Darle; Saga Lindqvist; Bezawit Tsegai; [2019]
  Nyckelord :Building system; LCA; construction phase; CO2-equivalent emissions; multi-family houses;

  Sammanfattning : This report was done on behalf of Uppsala municipality with the aim to investigate how much the CO2-equivalent emissions differ between different building systems during the construction phase, considering the different choice of material used in the frames. Several multi-family houses with different building systems were therefore studied and compared by using previous LCA from collected climate reports regarding each construction project. LÄS MER

 3. 3. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Studie av ett bottenbjälklag av KL-trä som exponeras mot en icke helt fuktuttorkad betongplatta

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Adel Kassir; Kopka Radoslaw; [2019]
  Nyckelord :CLT; Moisture; concrete; WUFI; KL-trä; fukt; betong; WUFI;

  Sammanfattning : Fuktskador i material är ett stort problem i dagens byggbransch, detta leder till en förbrukning av enorma resurser vid reparationer som görs för att undvika hälsorisker vid mögeltillväxt när en fuktskada inträffar. I denna rapport undersöks den kritiska relativa fuktigheten för ett korslimmat träbjälklag som uppfuktas av betongens uttorkning i grunden, där uttorkningstider för betongen beräknas i programmet TorkaS och fukttransport beräknas med hjälp av icke-stationära fuktberäkningar som utförs i datorprogrammet WUFI. LÄS MER

 5. 5. Design of a low carbon building : Case study of an architectural competition

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sacha Uzan; [2019]
  Nyckelord :carbon; building design; global warming potential; life cycle assesment;

  Sammanfattning :         Greenhouse gases (GHGs) emissions due to human activities have considerably increased in the past decades which are the main contributors of global warming. In order to limit the consequences of the global climate change happening, all sectors must reduce their carbon emissions and especially the building industry which represents 19% of the carbon footprint of human activities. LÄS MER