Sökning: "concrete roof"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden concrete roof.

 1. 1. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie av två byggnadsstommar med avseende på deras klimatpåverkan & beständighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Charbel Khadra; Robin Möller; [2020]
  Nyckelord :Beständighet; Betongstomme; BM; Klimatdeklaration; Stålstomme; Climate declaration; Concrete frame; Durability; Steel frame;

  Sammanfattning : Utförandet av klimatdeklarationer för nya byggnader är ett nationellt initiativ i Sverige som syftar till att minska den bebyggda miljöns klimatpåverkan. Denna undersökning syftar till att utföra två klimatdeklarationer för ett LSS-boende för att jämföra dess ursprungliga betongstomme med ett alternativ i stål ur ett klimatperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ekoparkcenter Omberg

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Schönning; [2020]
  Nyckelord :Ekopark; Omberg; Besökscenter; Visitor Center; Naturum; trä; wood; vandring; hiking;

  Sammanfattning : Vid Vätterns östra strand ligger Ekopark Omberg, ett av Sveriges mest välbesökta naturområden som har utnämnts till riksintresse för den unika naturen och kulturen. Mitt examensarbete föreslår ett besökscentrum till Omberg där vandringen bokstavligen leds igenom byggnaden. LÄS MER

 4. 4. Circular economy and Life cycle assessment of building materials: Glimåkra eco-village

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Zahabia Gandhi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Life cycle assessment; Environmental impact of building materials; Reusing materials; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building industry is continuously adapting to the changing needs and demands. The rise in emissions, depletion of resources and accumulating waste are some of the important problems that have to be addressed by architects all over the world today. LÄS MER

 5. 5. Horisontalstabilisering i småhus - Råspont som stabiliserande system i tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Jacob Estlund; Maxine Persson; [2020]
  Nyckelord :råspont; råspontluckor; horisontalstabilisering; småhus; skjuvkapacitet; tak; träbyggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Each year, approximately 10 000 single-family houses are built in Sweden, a majority of which are timber-framed. Even larger buildings are more commonly being designed with timber structural systems as wood is considered having a lesser impact on the environment compared to steel and concrete. LÄS MER