Sökning: "condition number"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade orden condition number.

 1. 1. Quality assessment of private weather station Netatmo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Viktor Israelsson; [2023]
  Nyckelord :netatmo; meteorology; smhi; weatherstation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Netatmo is a brand of private weather stations that over the past decade, in many countries, have grown to outnumber the number of government based weather stations. In most fields of research, a high number of data points can increase accuracy and precision. LÄS MER

 2. 2. Experimental Investigation of High Prandtl Number Flow in Additive Manufactured Channels

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LINDA YANG; [2023]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Heat transfer; Darcy friction factor; Nusselt number; Minichannel.; Friformsframställning; Värmeöverföring; Darcy friction factor; Nusselt number; Minikanal.;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) rapidly evolves and expands into new industries dueto its great design freedom and time savings. Injection molding is an excellentindustry where AM can help reduce cooling time by printing complex coolingchannels for more effective and uniform cooling. LÄS MER

 3. 3. High Capacity Transport för masstransporter i stadsmiljö för ökad transporteffektivitet och miljövinning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lena Walter; [2023]
  Nyckelord :Mass transport; transport efficiency; load classes; SWOT analysis; Massatransporter; transporteffektivitet; bärighetsklasser; SWOT-analys;

  Sammanfattning : En växande urban befolkning påverkar förutsättningarna för transporter i städer genom ökad trängsel. På grund av den höga byggnadstakten genereras stora mängder berg- och jordmassor som leder till ett högt antal byggrelaterade transporter som påverkar klimatet genom koldioxidutsläpp och som försämrar luftkvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Mot en mångfald av anställningsskydd? En analys av hur tanken om få men omfattande avtal enligt 2 c § LAS står sig mot den kollektiva arbetsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Haglund; [2023]
  Nyckelord :LAS; kollektivavtal; MBL; fackförbund; arbetstagarorganisation; huvudavtal; stridsåtgärder; strejk; dolda klausuler; konkurrerande kollektivavtal;

  Sammanfattning : This student thesis discusses one of the recent changes to the Swedish Employment Protection Act. As a part of a bigger legal reform, the provisions on what constitutes valid reasons for termination of employment have been made negotiable through collective agreements. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av vardagen hos personer med diagnostiserad hjärtsvikt : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Saranda Veseli; Clara Olsson; [2023]
  Nyckelord :Daily life; Experience; Heart failure; Quality of life; Hjärtsvikt; Livskvalité; Upplevelse; Vardag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom som medför ett högt antal sjukhusinläggningar och återinläggningar per år. Diagnosen hjärtsvikt leder till förändringar i livet och vardagen vilket leder till påverkan på livskvaliteten. LÄS MER