Sökning: "conditions"

Visar resultat 1 - 5 av 20880 uppsatser innehållade ordet conditions.

 1. 1. Att motverka segregation - Ett sociologiskt perspektiv av Göteborgs Stads strategier för att bemöta segregation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lindberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Segregation; Vulnerable areas; Social class; Racialization; Self-otherification; Stigma; Discrimination; National directives; Local directives;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the city of Gothenburg defines segregation and the presented solutions for counteracting the problem. The sub-purpose aims to understand how the strategies are influenced by national directives. LÄS MER

 2. 2. "Med väggar af gärdsel" - uthus i gärdsleteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Björn Svantesson; [2023-05-16]
  Nyckelord :vernacular building; round pole fence building; shed; sloyd; processual reconstruction; craft science; gärdesgård; gärdslebyggnad; uthus; skjul; slöjd; processuell rekonstruktion; hantverksforskning;

  Sammanfattning : This thesis examines houses built using the same construction methods as those of a traditional Scandinavian wooden pole fence. The investigation aims to make a comprehensive description of wooden pole fence-buildings by studying the areas of use, material economic conditions and crafts methods through literature research, image analysis, investigations and descriptions of three still existing buildings, and a full-scale reconstruction of a wooden pole fence-building. LÄS MER

 3. 3. Det historiska kubbgolvets konstruktion - en arbetsbeskrivning ur ett hantverkarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Halldin; [2023-05-16]
  Nyckelord :Historical end grain wood block floors; work instruction; kubbgolv; kubb; konstruktion; läggning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to explain the construction of the historical end grain wood block floors and how it was laid in order to contribute with increased knowledge about the historical end grain wood block floors in general and how such a floor can be laid today. To achieve this, a case study of an existing historical end grain wood block floor is made with a forensic perspective. LÄS MER

 4. 4. The atmospheric effects of Southern Ocean open-ocean polynyas onto the coastal polynyas from EC-Earth3

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jakob Gunnarsson; [2023-05-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polynyas are recurring areas of open water or thin ice within the sea ice pack, which alter the local oceanatmosphere heat and moisture exchange. They are differentiated as coastal (latent heat) or open-ocean (sensible heat) polynya according to their formation process. LÄS MER

 5. 5. Att skapa musik, text och berättelse tillsammans med andra. Under vilka förutsättningar och med vilka metoder blommar min kreativitet som mest i ett försök på att skapa och fullfölja idéer tillsammans med andra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martin Stokke Mathiesen; [2023-04-04]
  Nyckelord :scenkonst; kreativitet; scenisk gestaltning; nyskriven musikal; skådespeleri; musikdramatik; musikalartist; Nils Petter Ankablom; Benny Andersson; Staffan Berg;

  Sammanfattning : I samarbete med mina klasskamrater och kollegor Otto Falk och Miranda Engholm, har jag under Hösten 2022 på Högskolan för scen och musik Göteborg gjort ett undersökande arbete där målet varit att skriva musik och dramatisk text för scenen och till slut visa upp det i form av en föreställning. Syftet med arbetet har varit att undersöka den kreativa processen kring själva skapandet av dramatiska låtar, och hur man kan skapa i process tillsammans med andra. LÄS MER