Sökning: "confession"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet confession.

 1. 1. Vita protestanter, brinnande kors : Ku Klux Klan, pan-protestantism och myten om Amerika

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gustaf Forsell; [2019]
  Nyckelord :America; 1920s; race; pan-Protestantism; radical nationalism; patriotism; Ku Klux Klan;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse how and to what extent Ku Klux Klan constructed a pan-Protestant interpretation of Christianity based on its “myth of America” (Americanism) during the years 1915–30. Using hermeneutic content analysis and a theoretical approach based on Gramscian “cultural hegemony” and historian of religions Bruce Lincoln’s theory of myth, I examine the construction through three analytical themes: the Klan and the myth of America, the Klan’s pan-Protestantism, the Klan and religious patriotism. LÄS MER

 2. 2. "Låt oss be och bekänna" : Om vad en människa bör bekänna och ta ansvar för som sin synd och skuld

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofie Halvarsson; [2019]
  Nyckelord :Sin; orginal sin; actual sin; guilt; feelings of guilt; shame; confession; absolution; forgiveness; evangelical lutheran tradition; Church of Sweden.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is first and foremost to clarify which kind of different answers there are to identify within an evangelical-lutheran tradition considering what a person should confess and take responsibility for as their sin and guilt. Secondly this essay aims to suggest the most plausible one. LÄS MER

 3. 3. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER

 4. 4. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 5. 5. Falska erkännanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hampus Fransson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay I aim to explain what factors that takes part in situations where a suspect admits to a crime that he or she has not committed. I will also try to explain what legal safetynets are in place in order to mitigate the risk of false confessions happening. LÄS MER