Sökning: "confessional"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet confessional.

 1. 1. Vad är det barnen sjunger om? Teologin i psalmerna för barn och familj i 1986 års psalmbok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ninnie Alstersjö; [2020-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish hymnbook from 1986 includes a section with ten hymns for “children andfamilies”. In addition to this, eight more hymns from other parts of the hymnbook are put forward as recommended for use with children. LÄS MER

 2. 2. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 3. 3. Jack Kerouac’s Poetics: Repetition, Language, and Narration in Letters from 1947 to 1956

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Nicholas Charles Baldwin; [2019]
  Nyckelord :Poetics; Letter Writing; Impressionism; Confessional; Repetition; Language; Vertical and Circular-Narration; Jack Kerouac; 1947-1956;

  Sammanfattning : Despite the fame the prolific impressionistic, confessional poet, novelist, literary iconoclast, and pioneer of the Beat Generation, Jack Kerouac, has acquired since the late 1950’s, his written letters are not recognized as works of literature.  The aim of this thesis is to examine the different ways in which Kerouac develops and employs the poetics he is most known for in the letters he wrote to friends and publishers before becoming a well-known literary figure. LÄS MER

 4. 4. Från religiös undervisning till religionsundervisning. : En historisk jämförelse om religionernas framställning i läroplaner och läromedel mellan år 1969 och 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mikaela Alexandersson; Josephine Henrohn; [2019]
  Nyckelord :Christianity; religion; religious freedom; non-confessional and migration.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the presentation of Christianity in relation to the other world religions in curricula and teaching materials from 1969 and 2011, as well as to investigate what influenced the development of these from previous researches. From a comparative method and self-formulated analytical categories, the results have been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Abrahams barn i religionsundervisningen : En enkätstudie om låg- och mellanstadielärares behandling av judendomen, kristendomen och islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Religious education; non-confessional school; Abraham s children; social cohesion; differences and similarities between religions.; Religionsundervisning; icke-konfessionell skola; Abrahams barn; social sammanhållning; o likheter mellan religioner.;

  Sammanfattning : This study examines primary school teachers approach towards the Abrahamic religions of Judaism, Christianity and Islam. The aim is to make a contribution to the academic discussion of the advantages and disadvantages when teachers emphasize differences or similarities between these religions. LÄS MER