Sökning: "conflict in built heritage"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden conflict in built heritage.

 1. 1. Vem värdesätter min värld? Kulturarvsanspråk i Christiania, Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2018-06-19]
  Nyckelord :conflict in built heritage; Christiania; heritage mapping;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2018, 180 hpGrundnivå2018:25.... LÄS MER

 2. 2. Categorising a historic building stock - an interdisciplinary approach

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Berg; [2015]
  Nyckelord :Cultural heritage; sustainable management; historic building categories; historic cities; historic character; energy conservation; energy efficiency strategies; building typologies; integrated conservation; building stock modelling; Visby;

  Sammanfattning : The EU Directive for building energy performance requires all member states to reduce energy consumption and CO2 emissions in the existing building stock. A key instrument in achieving this is using building stock modelling as a tool for planning and development of policies. LÄS MER

 3. 3. Artikel 101 FEUF: dess historiska identitet i ljuset av moderniseringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Gimbergsson; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; 101 FEUF; Freiburg; ordoliberalism; konkurrensrätt; konkurrensbegränsande avtal; konkurrenspolicy; moderniseringsprocess; formalism; rule of reason; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stommen för den europeiska konkurrensrätten har till stor del utvecklats från Freiburgskolans ordoliberala ideal, enligt vilken konkurrensprocessen och individens handlingsfrihet sågs som förutsättningar för ett fritt samhälles existens. Med syfte att upprätta en gemensam inre marknad gjordes formalistiska avtalstolkningar under artikel 101 FEUF där vertikala avtals välfärdseffekter inte gärna erkändes i kommissionens och EG-domstolens avtalsbedömningar. LÄS MER

 4. 4. Konflikten mellan bevarandekrav och tilläggsisolering : The conflict between conservation requirements and additional insulation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Maria Wickström; Taimi Zahharov; [2013]
  Nyckelord :increased energy requirements for buildings; energieffektivisering; flerbostadshus; bevarandekrav;

  Sammanfattning : Sweden has formulated ambitious energy goals which signify that by year 2050 the energy usage should be halved. One of the objectives is the reduction of energy usage by 20% by year 2020 and that it should be compared to the usage of energy from 1995. LÄS MER

 5. 5. På väg. En undersökning av en svensk stadsmotorväg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Hagsgård; [2010-06-29]
  Nyckelord :Motorway; heritage values;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine one of Sweden's oldest motorways in cityenvironment. The researched section is motorway E20 east of Gothenburg. Olskroksmotetin the west and Jonsered junction in the east, a distance of about 11 km. LÄS MER