Sökning: "conflict natural resources"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden conflict natural resources.

 1. 1. What are the Difficulties in Settling the South China Sea Dispute : Obstacles to Dispute Settlement Through the Lens of Liberal and Neo-Realist IR Theory

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alexander Pålstam; [2019]
  Nyckelord :UNCLOS; South China Sea; International Relations; Border Dispute; South East Asia; Territorial Dispute; Maritime Dispute; Neo-Realism; Liberalism; Maritime Claims; Territorial Claims; China; Vietnam; the Philippines; the USA; IR;

  Sammanfattning : Sovereignty over the South China Sea waters and the territorial features therein has been a contentious issue since at least the 1970’s, with conflicting claims going back even further. Key concepts of Liberal and Neo-Realist International Relations Theory are used to assess respective theory’s explanatory capability for why the South China Sea Dispute is difficult to settle. LÄS MER

 2. 2. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Hellkvist; [2019]
  Nyckelord :crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Sammanfattning : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 4. 4. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Olsson; [2018]
  Nyckelord :naturresurskonflikt; narrativanalys; allmänningsskog; Orsa Besparingsskog; historiebruk; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. LÄS MER

 5. 5. Freedom from Liability : A study of rebel financing through natural resources and its impact on sexual violence against civilians

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Herman Wieselgren; [2018]
  Nyckelord :civilian victimisation; armed conflict; sexual violence; natural resources; accountability;

  Sammanfattning : The scholarly field on rebel use of sexual violence in armed conflict is divided. While some scholars argue that it principally occurs as a conscious strategy, a weapon of war, others argue that it is primarily a consequence of asymmetrical gender power relations. LÄS MER