Sökning: "conformation"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet conformation.

 1. 1. Game of Thrones som identitet : En studie om hur en tv-serie blir till ens identitet i en Facebookgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Örn; Hanna Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; convergence; participant culture; identity creation; qualitative content analysis; Game of Thrones; Facebook; konvergens; deltagarkultur; identitetsskapande; innehållsanalys; Game of Thrones;

  Sammanfattning : Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thronesdiscussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda pådetta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metodenkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Utveckla outnyttjade offentliga ytor : gestaltning av utveckling på en outnyttjad offentlig plats i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Axelsson; Olle Gillsjö; [2019]
  Nyckelord :Placemaking; Project for public space; Uppsala; outnyttjade platser;

  Sammanfattning : Att skapa bra offentliga ytor med förutsättningar som gör att människor vill använda dem är kärnan inom landskapsarkitektur. Project for public space är en organisation vars målsättning är att hjälpa landskapsarkitekter och stadsplanerare att skapa bra platser. LÄS MER

 3. 3. Phenotypic variation for BOAS within four brachycephalic dog breeds : can good welfare be obtained?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ida Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :BOAS; French bulldog; English bulldog; Pug; Boston Terrier; Conformation; welfare; phenotypic variation; respiration; brachycephaly; dog;

  Sammanfattning : Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) is an upper airway obstruction that was considered the most severe disorder identified according to the Generic Illness Severity Index for Dogs. The aim of this master thesis was to investigate the phenotypic variance correlated to BOAS in the Swedish population of four brachycephalic breeds; English Bulldog, French Bulldog, Pug and Boston Terrier and discuss their welfare implications. LÄS MER

 4. 4. SchoolSoft – ålagd men inte användarvänlig? : En studie av grundskolelärares attityder till en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kyle Howard; Pernilla Söderström; [2019]
  Nyckelord :Learning platform; SchoolSoft; Technology Acceptance Model; Innovation-Decision Model; Lärplattform; SchoolSoft; Technology Acceptance Model; Innovation-Decision Model; Frirumsteorin;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify teachers’ professional opinion of SchoolSoft, a learning platform that is used in all public schools on Gotland, Sweden. Qualitative group interviews with a total of twelve teachers, together with the results of a questionnaire that the participating teachers filled in provided the data for this study. LÄS MER

 5. 5. Moving Away from Proximal Ligation to Study Higher Order Chromatin Complexes at High Resolution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Pontus Höjer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genome organization is increasingly believed to influence and participate in gene regulation. Thestudy of the interactions that constitute this organization is increasingly performed using chromosomeconformation capture (3C) technologies. LÄS MER