Sökning: "congenital deaf-blindness"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden congenital deaf-blindness.

 1. 1. Att kunna göra sin röst hörd : en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Broddstedt; [2020]
  Nyckelord :case study; congenital deaf-blindness; dialogue; perspective; utterance;

  Sammanfattning : The thesis is written in Swedish. Severe congenital impairments make communication challenging. Adults’ approach is crucial, in order to enable the child to make itself heard and understood and to use "a voice of its’ own". LÄS MER

 2. 2. Rösten som resurs : En kvalitativ studie om samspelsutveckling med fokus på röstens betydelse för kommunikationen tillsammans med en person med medfödd dövblindhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jacqueline Mölgård; [2008]
  Nyckelord :Dövblindhet; sinnesfunktioner; samspel; kommunikation och samspelspartner;

  Sammanfattning : Personer med dövblindhet saknar helt eller delvis två av de sinnen, nämligen synen och hörseln, som andra redan från födseln använder för att etablera samspel. Detta faktum påverkar och medför svårigheter redan i det tidiga samspelet och följer sedan personen genom hela livet om inte kunskaper inom området tas tillvara och utvecklas. LÄS MER