Sökning: "congruence"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet congruence.

 1. 1. Influencer Marketing : En kvalitativ studie om vilka faktorer som är viktigast vid samarbete på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Lundberg; Amelie Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Marketing; Word-of-Mouth; Brand-fit; Brand Congruence; Social Media; Celebrity Endorsement; Micro-Influencer;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier ökar kraftigt och har under de senaste åren blivit en viktig del i människors vardag. Detta ger företag en möjlighet att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring och är en av de mest populära strategierna just nu är när företag samarbetar med influencers i sin marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Att blanda eller inte blanda - det är frågan. En kvantitativ studie om exponering av reaprodukter online

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Olivia Eriksson; Pernilla Brandt; [2018]
  Nyckelord :Display; E-commerce; Display effects; Sales; Discounted products;

  Sammanfattning : When shopping in physical stores discounted items are always displayed by themselves, but that is not the case when shopping online. Online retailers often display discounted items among full-priced items, but some have a separate sales page. LÄS MER

 3. 3. Understand That Everything is Different and be Humble to the Task : An Exploratory Study on Establishment Challenges for Swedish Micro-Sized Tech Businesses in NYC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Stenbom; [2018]
  Nyckelord :Intermediary Organisations; Entrepreneurial Ecosystems; Value Co-Creation; Tech Startups; Establishment Challenges;

  Sammanfattning : Swedish micro-businesses are encouraged by the government to internationalise and participate in entrepreneurial ecosystems. Yet research on how they should be supported while doing so is thin. LÄS MER

 4. 4. Värdet av en microinfluencer - En kvantitativ studie om reklameffektivitet till följd av antal följare och kongruens

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ebba Gauffin; Julia Olander; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Micro influencer; Brand congruence; Celebrity endorsement; Advertising effectiveness;

  Sammanfattning : In the context of social media marketing, this thesis empirically investigate how influencers' follower count and congruence with advertised brand effect advertising effectiveness. An experimental study was conducted with the purpose of examine whether these effects have an impact on the outcome of advertising and to elucidate which effect to prioritise in the configuration process of influencer marketing advertisements. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning inom förskolan : En fallstudie utifrån personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Ekström; Malin Hedman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kommuner är stora och komplexa organisationer, vilket sätter press på en fungerande styrning i samtliga delar av verksamheten. Denna studie behandlar ekonomistyrning inom förskoleverksamheten och har fokus på de anställdas perspektiv. LÄS MER