Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 753 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Metalmorphosis - A Journey in the Transition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Silvia Corti; [2020-07-08]
  Nyckelord :Abstract; Change; Circle; Colours; Composition; Counsciousness; Dialogue; Encounter; Flow; Form; Growth; Installation; Organic; Matter; Patinas; Personal; Symbolism; Sperimentation; Spritual aesthetic; Transformation; Universal;

  Sammanfattning : This essay takes the cue in the reflection on the bond which rises between aesthetic and ethic in the art, specifically in connection within the value that this necessarily adds to personal expression. Along the way, thisinsight articulates through the narrative of practical and theoretical developments in artistic practice. LÄS MER

 2. 2. Den svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Andersson; Stina Ströby; [2020-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. LÄS MER

 3. 3. Samtycke eller frivillighet? En undersökning om rättsmedvetande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Gustav Loft; Jip Van Der Tang Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Voluntariness; legal alienation; legal consciousness; consent; consent act; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay seeks to examine how people with what Marc Hertogh defines as an external legal consciousness perceive the concept of consent as it applies to sexual relations. Furthermore, the essay also seeks to examine how the concept of voluntariness is perceived by people with what Hertogh defines as an internal legal consciousness as it applies to sexual relations. LÄS MER

 4. 4. "I wore my English like a mask" : Språk, identitet och synlighet i Ocean Vuongs On Earth We're Briefly Gorgeous

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Öman; [2020]
  Nyckelord :language; post-colonial theory; othering; identity; Fanon; Spivak; visibility; språk; postkolonialism; annangöring; identitet; Fanon; Spivak; synlighet;

  Sammanfattning : This essay examines the relationship between language, identity, power and visibility in Ocean Vuong’s On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019). This is achieved by applying post-colonial theories regarding double consciousness, and the construction of an Other. Theories put forward by Spivak and Fanon are also discussed in relation to this. LÄS MER

 5. 5. Affektmedvetenhet och känsla av sammanhang hos psykologstudenter : En kvantitativ utvärdering av affektskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amalia Jönsson; Karen Sperling; [2020]
  Nyckelord :affect theory; affect consciousness; affect integration; affect-school; sense of coherence; psychology students; affektteori; affektmedvetenhet; affektintegration; affektskola; känsla av sammanhang; psykologstudenter;

  Sammanfattning : Affektmedvetenhet avser förmågan att vara medveten om, tolerera och uttrycka affekter. Affektskola är en gruppintervention och avser att öka individers affektmedvetenhet samt förmågan att uppleva och uttrycka affekter. Forskning avseende affektskola har gjorts på kliniska grupper men få studier har utförts på en icke-klinisk population. LÄS MER