Sökning: "consciousness"

Visar resultat 11 - 15 av 670 uppsatser innehållade ordet consciousness.

 1. 11. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 2. 12. Folkdans och somatik : en kvalitativ studie om folkdanskroppen och somatik i folkdansundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Henrike Wesp; [2019]
  Nyckelord :somatics; folk dance; dance education; somatic perspective; traditional dance; dance; awareness; pedagogics; Swedish folk dance; traditional dance; somatik; somatiska principer; dans; folkdans; traditionell dans; dansundervisning; pedagogik; medvetenhet; kroppen; svensk folkdans; tradition;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how dance teachers who are educated in Swedish folk dance are reflecting and thinking over the body and the use of bodily self-awareness in their teaching. Furthermore it wants to examine whether the use of somatic principles can act as a tool to support the ideas which dance teachers express. LÄS MER

 3. 13. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 4. 14. Leadership for Sustainability is Female - Or is it? A critical gender perspective on sustainability consciousness

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Tainio; Cybil Cameron; [2019]
  Nyckelord :Sustainability consciousness; leadership; critical gender studies; gender socialisation; quantitative research;

  Sammanfattning : This Master’s thesis argues for leadership for sustainability as a role consisting of skills that can be learned, and re-examines the notion that female leaders are better for sustainability. While gender socialisation may equip women and girls with competencies required for considerate and holistic problem solving and seeing beyond purely economical benefits, it hinders men and boys to develop the same skills. LÄS MER

 5. 15. "Puny human!!! Will you worship me?" : En multimodal analys av den interaktiva filmen Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Sundman; Emelie Petrusson; [2019]
  Nyckelord :Bandersnatch; Black Mirror; interactive movie; media criticism; hegemony; Bandersnatch; Black Mirror; interaktiv film; mediekritik; hegemoni;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to analyse the interactive movie Bandersnatch, which is part of the media critical series Black Mirror. The main questions were focused on what Bandersnatch communicate about the power relationship between media and audience, the function of the interactive aspect, and media criticism. LÄS MER